Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Dret, Empresa i Justícia Logo del portal

Blog

 • Daniel Mauricio Peñaherrera Toapaxi

  L'alumne equatorià Daniel Peñaherrera defensa el seu TFM sobre competència deslleial

  25 de de juny de 2020

  El present Treball de Fi de Màster es va orientar a aprofundir des d'una concepció macro, fins a la reglamentació processal, l'eficàcia dels drets dels operadors econòmics en el tràmit de competència deslleial en la legislació equatoriana. Per a això es van analitzar els elements substancials de la constitució econòmica, la normativa material i processal del dret de competència deslleial.

 • María de los Ángeles Lombeyda Araujo

  Estudiant centra el seu TFM en la competència deslleial, amb una proposta per a l'Equador

  16 de de juny de 2020

  El treball es troba estructurat en quatre capítols, el primer d'ells conté una anàlisi i evolució de la competència deslleial, centrant-se en l'experiència de França i Alemanya, amb una breu al·lusió a l'experiència estatunidenca. El segon es refereix a la competència deslleial als països de la Comunitat Andina, concretament de Colòmbia i el Perú. El tercer i quart capítol fan al·lusió a la situació de la competència deslleial a l'Equador i les assignatures pendents en aquesta matèria.

 • Susana Restrepo Amador

  Susana Restrepo defensa amb èxit el seu TFM sobre la conciliació extra judicial a Colòmbia

  3 de d’abril de 2020

  En el present treball es va abordar primerament, un estudi del mecanisme de la conciliació com a tal. Posteriorment, es va realitzar un comparatiu d'aquelles conciliacions on com a màxim una part és l'Estat i aquelles que són celebrades únicament entre particulars. Finalment, analitzem l'estadística de l'any 2019 d'una dels procuradoratges judicials a la ciutat de Cartagena d'Índies (Colòmbia).

 • Mariela Estefania Zambrano Calozuma

  L'alumna Mariela Estefania Zambrano defensa el seu TFM sobre el dret a una atenció integral de salut en l'Equador

  14 de de novembre de 2019

  La pregunta d'investigació refereix: S'ha d'implementar auditories externes sobre el control de qualitat de les persones que s'encarreguen d'atorgar informació als ciutadans?

 • María Belen Moreno Novoa

  L'alumna Belén Moreno defensa el seu TFM sobre el diàleg tripartit a l'Equador

  12 de de novembre de 2019

  El present treball tracta sobre el diàleg social tripartit a l'Equador i es troba dividit en tres capítols.

 • Alejandro Chaparro Uribe

  Alumne xilé, realitza el primer estudi comparat entre Espanya i Xile del delicte d'administració deslleial de patrimoni

  7 de de novembre de 2019

  Es justifica a Xile la creació del delicte d'administració deslleial de patrimoni?, existien llacunes de punibilitat en el tractament jurídic penal de les conductes d'administració deslleial de patrimoni alié a Xile?, els tipus penals existents fins davant de l'entrada en vigència de la Llei 21.121 responien satisfactòriament a la necessitat de protecció del ben jurídic patrimoni, des de la perspectiva polític criminal?, per què el legislador xilé va demorar tant en temps a establir aquest nou tipus penal?, va aprofitar el legislador xilé l'experiència, la doctrina i la jurisprudència internacional per a establir un tipus penal concorde a les necessitats de l'actualitat?, existeixen diferència reals entre el tipus penal establit a Xile, en comparació amb el d'Espanya? Aquestes són algunes de les preguntes que es van intentar respondre en aquesta investigació.

 • Lili Vergara Villacís

  L'alumna equatoriana Lili Vergara defensa el seu TFM que versa sobre els mitjans alterns de resolució de conflictes a l'Equador

  29 de d’octubre de 2019

  El treball distribuït en quatre capítols, fa un recorregut que inicia amb l'estudi dels contractes, continuant amb el consumidor com a nou subjecte contractual, analitzant a més la transformació del sistema processal tenint en compte els actes de jurisdicció voluntària i finalment tractant a la Mediació com aquell procediment que es va apoderant com una solució àgil, econòmica i efectiva als conflictes que naixen de les diferents relacions entre elles les contractuals.

 • Víctor Rogelio Sueiro Varhen

  L'alumne peruà Víctor Sueiro defensa el seu TFM sobre les mesures cautelars internacionals al Perú

  24 de d’octubre de 2019

  De la mateixa manera que en els litigis interns, L'Estat posa a la disposició de les parts en litigis internacional eines que garanteixen l'eficàcia de les sentències, a fi d'evitar que el temps del procés vulnere els seus drets de manera irreparable. Ens referim a la tutela cautelar internacional.

 • Yolanda Arias Fajardo

  L'alumna colombiana Yolanda Arias analitza la competència deslleial en el seu TFM

  22 de d’octubre de 2019

  La Decisió 486 de la Comunitat Andina, va portar amb si en el seu article 137 la possibilitat de negar el registre d'una marca, quan l'oficina tinguera indicis raonables que li permeten inferir que amb ella podria perpetrar-se, facilitar-se o consolidar-se un acte de competència deslleial. Aquesta causal, sui géneris en la seua redacció, ha generat inconvenients en la seua aplicació en tant no compta amb equivalents en altres legislacions i per l'absència de documents que permeten determinar la seua naturalesa i abast.

 • Estudiants

  Nino Drouet defensa el seu TFM sobre la responsabilitat penal contra el crim organitzat

  17 de d’octubre de 2019

  Els avanços tecnològics han portat grans beneficis per a la societat, però al seu torn ha donat lloc al sorgiment de noves formes criminals, les mateixes que es caracteritzen per ser estructures complexes, jeràrquiques, trasnacionals i de participació grupal.