University of Valencia logo Logo Information Service Logo del portal

La matrícula en els cursos de La Nau dels Estudiants es fa mitjançant la Seu Electrònica UV. Es considera ferma una vegada s’ha efectuat el pagament de les taxes corresponents durant el procediment de matrícula.

A continuació us detallem el procediment corresponent a La Nau dels Estudiants 2022.

Termini d’inscripció

Del 20 de juny, a les 10:00, al 31 d’agost a les 23.59 h. Les places són limitades i es cobriran per rigorós ordre d’inscripció.


Taxes

Les taxes s’abonen mitjançant targeta bancària en el moment de fer la matrícula.

  • Cursos de 10 hores no gratuïts: 15 euros.
  • Taller Construir masculinitat(s) en el context universitari: gratuït.
  • Taller Les arts i l'expressió de les identitats de gènere: gratuït.

Renúncia a la matrícula d’un curs o taller

Es pot renunciar a la matrícula d’un curs ja abonat. Per obtenir la devolució del 75% de la taxa abonada cal seguir el procediment següent:

  1. Comuniqueu la renúncia al Sedi abans del 22 d’agost de 2022 mitjançant correu electrònic a nauest@uv.es.
  2. Presenteu en el Registre General de la Universitat o en qualsevol dels registres auxiliars dels centres abans del 18 de setembre de 2022 la sol·licitud de devolució amb la indicació dels motius de la renúncia. Cal adjuntar les dades bancàries de la persona sol·licitant mitjançant qualsevol document que acredite la titularitat o cotitularitat del compte.

Durant el mes d’agost, el Registre General de la Universitat de València estarà obert. A més, per a la presentació de la sol·licitud de devolució també es podrà fer ús de qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, adreçant-se a Universitat de València, Servei d'Informació i Dinamització (Sedi)

Si es renuncia a participar en un dels tallers gratuïts, també cal comunicar-ho a nauest@uv.es per tal d’alliberar la plaça.

Cancel·lació de cursos

Les activitats formatives que no arriben a un mínim de participants podran ser cancel·lats a criteri de l’organització. En aquest cas, els matriculats en el curs cancel·lat podran canviar la matrícula per la d’un altre curs (si hi ha places disponibles) o obtenir la devolució de la quantitat pagada en concepte de matrícula.