University of Valencia logo Logo Information Service Logo del portal

La Universitat de Valencia organitza anualment els tallers d’Aula oberta d’escriptura creativa amb la voluntat de promoure l’escriptura de creació entre l’estudiantat universitari i el públic en general. L’oferta de tallers abasta els gèneres següents: narrativa, teatre, poesia i guió de curtmetratge. Els tallers, amb un nivell d’iniciació, són impartits per especialistes en cadascun dels gèneres i la metodologia és pràctica i participativa.

Aula oberta d’escriptura creativa és un programa del Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius, organitzat i gestionat pel Servei d’Informació i Dinamització (Sedi). Compta amb la col·laboració del Vicerectorat de Cultura i Esport (Aula de Literatura, Aula d’Arts Escèniques i Aula de Cinema) i de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació (Vicedeganat de Cultura).

La matrícula s’obri, cada curs, durant el mes de setembre i l’Aula oberta es desenvolupa a partir del mes d’octubre.

 

Curs 2021-2022


La 16a edició d’Aula oberta d’escriptura creativa es farà en línia. Els tallers tenen un nivell d’iniciació i, independentment de la llengua d’impartició, l’estudiantat pot utilitzar el valencià o el castellà com a llengua de creació.

 

Persones destinatàries

Estudiantat de la Universitat de València i de La Nau Gran i públic en general.

Dates de realització

Del 4 d’octubre al 22 de desembre de 2021.

Procediment de matrícula

La inscripció als cursos es realitza a través de la Seu Electrònica UV en les dates següents:

  • Estudiantat de la Universitat de València i de La Nau Gran: del 14 de setembre a l’1 d’octubre de 2021.

  • Públic en general: del 24 de setembre a l’1 de octubre de 2021.

Consulteu les condicions de matrícula i les taxes aplicables


Programa

 

Teatre, amb Paula Llorens
Narrativa, amb Iolanda Batallé. Places exhaurides. 
Poesia, amb Pau Sif

Guió de curtmetratge, amb Laura García Andreu

 


Reconeixement acadèmic i certificació

Aquests tallers tenen reconeixement acadèmic d’1 crèdit ECTS. Per a l’obtenció del certificat cal participar en les sessions per videoconferència (síncrones). La no assistència haurà de justificar-se documentalment i no podrà ser superior al 20 % de la durada total de l’activitat.


Hi tens dubtes?

Escriu-nos a aulaoberta@uv.es. Les consultes enviades durant el mes d’agost no seran ateses fins al mes de setembre.