Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

L’Oficina de Relacions Exteriors i Participció (OREiP) va nàixer el 2013 per donar resposta a la gran quantitat d’estudiants incoming i outgoing que reb cada any la Facultat de Filologia, Tradució i Comunicació (FFTiC). Els seus objectius són:

  •  Orientar l’alumnat incoming sobre els tràmits i passos que han de seguir, així com millorar la seua integració en la comunitat universitària. Des de què fer quan arriben a València, fins als aspectes relacionats amb la cultura local i la vida estudiantil.
  • Proposar activitats que reforcen els valors propis de la internacionalització tals com intercanvis lingüístico-culturals, intergeneracionals o d’integració. L’OREiP busca promoure la creativitat i la participació de l’alumnat.
  • Elaboració de materials i informacions útils per a incentivar i promoure els programes d’intercanvi.

Per això, compta amb un espai a la Facultat en el qual realitzaran pràctiques estudiantat dels diversos graus i en el qual s’atén a l'alumnat, es resolen els seus dubtes o se’ls posa en contacte amb la persona apropiada.