Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

VI Jornada Internacional JOLIN2021: Il·lustrar la ciència

  • 2 de desembre de 2021
Image de la noticia

JOLIN va nàixer gràcies a les professores: na Julia Haba Osca i na Maricel Esteban Fonollosa al Departament de Filologia Anglesa i Alemanya en 2016 amb el desig d’aprofundir en els estudis literaris, socials, educatius i visuals a través de la literatura il·lustrada (llibres il·lustrats, novel·les gràfiques, món foto-textual, còmic, etc.), una modalitat literària que sol deixar-se de banda tot i la seua tradició social i impacte en el món editorial.

Amb el temps, la idea d’explorar gèneres textuals que incorporen un element multimodal com a eix central, com és la imatge, ha esdevingut un espai participatiu de construcció col·lectiva de coneixement amb la col·laboració de diferents agents universitaris, artístics i socials que, arrelats en els principis bàsics de l'educació emancipadora, han mostrat la voluntat expressa de treballar per una universitat que es compromet amb la sostenibilitat de la vida, de la llengua i d’una cultura tradicionalment minoritzada.  

La situació actual que vivim (social, econòmica, cultural, política, sanitària, etc.) fa urgent plantejar-se precisament aquests espais de reflexió on poder qüestionar-se de manera crítica la societat que ens envolta a través de l’humanisme, de l’educació i la cultura, reflexionant sobre el paper dels agents socials.

Per tant, i amb el suport d’en professor Francisco González-Sala, del Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació a la Universitat de València, concebem “JOLIN2021 – IL·LUSTRAR LA CIÈNCIA” com una plataforma per a fer-se’n ressò i apostem en aquesta convocatòria per una jornada que gira al voltant del les sinèrgies entre les humanitats i les ciències experimentals, naturals i del comportament, i els punts de trobada i projectes en comú que connecten totes aquestes àrees de coneixement. JOLIN2021 pretén anar més enllà de la faceta merament lingüística-artística-literària i apostar per la transferència de coneixement en la construcció de subjectes polítics, juntament amb els seus processos de conscienciació i apoderament en el àmbit de les ciències.

A més a més, JOLIN2021 comptarà amb totes les innovacions tecnològiques (retransmissió i enregistrament vídeo) ampliant el seu caràcter multimodal i incorporarà sessions en línia tant síncrones com asíncrones, juntament amb tallers presencials que permeten donar ús i promoció al valencià no ja en la literatura (il·lustrada) sinó també com a llengua d’ús comú entre els membres de la comunitat universitària i aquells que aspiren a ser-ho.

La jornada comptarà amb professionals de primera fila que compartiran amb nosaltres la seua experiència, vivència i recerca al voltant de la literatura il·lustrada i còmics, amb particular èmfasi en la LITERATURA IL·LUSTRADA i les CIÈNCIES EXPERIMENTALS, NATURALS I DEL COMPORTAMENT.

Link per a seguiment en streaming:

9 de desembre:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3azbW2AGx_XtlcUFROWjoxlqSP6jggIXx9OzZ86Iaz-RA1%40thread.tacv2/1638208676252?context=%7b%22Tid%22%3a%22c33ca6e9-8630-4c88-8af7-5cd0db91028b%22%2c%22Oid%22%3a%22790cf797-7025-4bcc-ab5a-125bd713ac98%22%7d

 

10 de desembre:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3azbW2AGx_XtlcUFROWjoxlqSP6jggIXx9OzZ86Iaz-RA1%40thread.tacv2/1638209478614?context=%7b%22Tid%22%3a%22c33ca6e9-8630-4c88-8af7-5cd0db91028b%22%2c%22Oid%22%3a%22790cf797-7025-4bcc-ab5a-125bd713ac98%22%7d

 

 

Llista d'enllaços: