Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Premis Xavier Gómez i Font a treballs de fi de grau i màster en valencià i anglés.

  • 12 de setembre de 2022

Els Premis Xavier Gómez i Font a la qualitat lingüística dels treballs de fi de grau i de màster en valencià i en anglès tenen com a objectiu promoure l’ús adequat del valencià i l’anglès en els treballs acadèmics dels estudiants, fomentar l'ús acadèmic del valencià i estimular l'ús de l'anglès com a eina per a la internacionalització de la Universitat.

Convocatòria de 2022


Destinataris

Estudiantat de la Universitat de València.

Requisits

Els treballs de fi de grau (TFG) i de fi de màster (TFM) elaborats íntegrament i, si és el cas, defensats en valencià o en anglès pels estudiants de la Universitat de València matriculats en el TFG o TFM en el curs 2021-2022. La participació en els premis només es pot sol·licitar una vegada elaborat i dipositat el treball.

Termini

Entre l'1 de juny i el 15 d’octubre de 2022. OBERT

Dotació econòmica

10 premis de 500 euros: 6 a TFG/TFM en valencià i 4 a TFG/TFM en anglès (poden acumular-se els d'una llengua als de l'altra si la Comissió Avaluadora entén que els treballs no tenen la qualitat lingüística suficient). Poden atorgar-se fins a 5 accèssits de 200 euros.

Documentació i sol·licitud