Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Premis Mavi Dolç i Gastaldo a l'ús del valencià en tesis doctorales

  • 12 de setembre de 2022

Els Premis Mavi Dolç i Gastaldo a l’ús del valencià i la qualitat lingüística en tesis doctorals tenen la finalitat d'incentivar-ne l’ús i millorar-ne la qualitat de la llengua.

Convocatòria de 2022


Destinataris

Persones doctorades en la Universitat de València.

Requisits

Les tesis doctorals han d'estar redactades íntegrament o parcialment en valencià i estar inscrites i defensades en la Universitat de València, entre l’1 d’octubre de 2020 i el 30 de setembre de 2022.

No s'accepten les tesis presentades a les convocatòries anteriors d'aquests premis.

Queden excloses les tesis sobre llengües, literatura, lingüística, traducció i didàctica d'aquestes.

Termini de presentació

Entre el 15 de juny i el 15 d'octubre de 2022. OBERT

Dotació econòmica

Fins a 3.000 euros per a cada tesi.

La quantitat del premi es calcularà en funció de la qualitat lingüística i el volum del text redactat en valencià.

Sol·licitud

Abans de presentar una sol·licitud o fer cap consulta, llegiu les bases de la convocatòria. 

La presentació de la sol·licitud es pot fer a través de la seu electrònica amb l’usuari i contrasenya de la Universitat de València o amb certificat electrònic emès per una autoritat de certificació oficial (a partir del 15 de juny). 

En els menús de la pestanya “General” del formulari, seleccioneu:

  1. Tipus d'unitat: Serveis universitaris
  2. Nom de la unitat destinatària: Servei de Llengües i Política Lingüística
  3. Grup destinatari: Dinamització

Recordeu adjuntar-hi el formulari específic de la convocatòria, amb totes les dades pertinents, com també les documentacions requerides en les bases.

Documentació