Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Jornada universitària "Informe Sombra al GREVIO 2018: a propòsit del Conveni d'Istambul contra la violència de gènere"

  • 4 de març de 2019
Image de la noticia

El dijous 7 de març a les 17,30h a la Sala Palmireno de la Facultat de Geografia i Història.

Què és el GREVIO? I l'Informe ‘Sombra’?

La ratificació per Espanya del Conveni d'Istanbul en 2014 exigeix estendre el concepte de violència de gènere, que la Llei 1/2004 circumscriu a la parella o ex parella; no supeditar les mesures socials i de seguretat al fet que la víctima presente denúncia judicial o testifique, i millorar la col·laboració internacional i entre les autoritats judicials i fiscals, la policia i les administracions estatal, autonòmiques i locals, així com les ONGs, per a protegir a totes les víctimes.

El Govern d'Espanya ha de presentar al febrer de 2019 l'Informe de com l'ha aplicat en el període 2014-2018, al GREVIO (Grup d'Expertes en la lluita contra la violència contra la dona) del Consell d'Europa https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/grevio.

La Plataforma oberta per a presentar un Informe Sombra al GREVIO (constituïda a l'abril de 2018 per la Plataforma CEDAW Sombra Espanya, la Plataforma 7N contra les violències masclistes i altres organitzacions feministes), partint de l'experiència tant dels Informes Sombra al Comité CEDAW com de les mobilitzacions feministes contra les violències masclistes.

A nivell autonòmic s'ha produït un avanç important en matèria d'actuació enfront de les violències masclistes, que s’ha vist reforçat amb la signatura del Pacte Valencià contra les violències masclistes, amb el consens de totes les forces polítiques i dels col·lectius socials al setembre del 2017. En aquest sentit, des de la Comissions d'Igualtat del Campus de Blasco Ibáñez volíem aprofitar la conjuntura per a presentar la contribució de la Plataforma CEDAW País Valencià en l'Informe Sombra al Grevio 2018, així com les actuacions que realitzem des de la Universitat de València per a combatre la violència masclista.

Finalitat de la jornada

Les diferents Comissions d'Igualtat de les Facultats del Campus de Blasco Ibáñez defensem un model educatiu igualitari entre dones i homes, basat en valors i actituds de respecte mutu i en la defensa dels drets humans. La finalitat d'aquesta jornada és conscienciar a tota la comunitat universitària per a aconseguir un rebuig de la violència de gènere i promoure models alternatius de convivència, basats en el respecte i en la igualtat.

Objectius de les jornades

En primer lloc, l'objectiu de la jornada és sensibilitzar a la comunitat universitària sobre les causes i les conseqüències de la violència exercida cap a les dones; així com de la necessitat d’actuar en la prevenció d’aquest tipus de violència des de les aules i afavorir que es manifeste el rebuig cap a aquests tipus d’actuacions.

El segon lloc, l'objectiu de la Jornada és donar a conèixer els avanços en el Conveni i en el Pacte Valencià contra les violències masclistes, aprovat al setembre de 2017. A més, també considerem important mostrar quins són en aquest moment les qüestions pendents en la implementació de les mesures necessàries per a lluitar de forma més eficaç per l'eradicació de la violència de gènere en totes les seues formes i manifestacions.

La jornada va dirigida a:

Tota la comunitat universitària, tant al professorat com al personal d'administració i serveis i, de manera especial, a l'alumnat del Campus de Blasco Ibáñez. Les diferents Facultats, com a centres educatius, formem part de la societat i, per això, considerem que tenim l'obligació moral d'implicar-nos en l'eradicació d'aquest greu problema de salut pública

Llista d'enllaços: