Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

La Universitat de València ha obert la convocatòria d'ajudes Erasmus+ de la Unió Europea per promocionar la mobilitat amb fins formatius del personal d'administració i serveis.

Informació general del programa

L'acció ofereix al Personal d'Administració i Serveis la possibilitat d'aprendre de les experiències i de les bones pràctiques d'altres universitats europees a través del finançament d'estades formatives, millorant així les seues aptituds per a desenvolupar més eficientment les seues tasques als seus llocs del treball.

Convocatòria curs 2023-2024

1. Sol·licituds:

La sol·licitud i la resta de documentació requerida es presentarà a través del formulari on-line Seu Electrònica. En cas de requerir-la, el manual d'ajuda es troba disponible en angela.

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins el 30 de juny de 2024 o fins que s'exhaurisquen les places disponibles.

Imotion, web que centralitza la informació sobre setmanes internacionals realitzades en diferents universitats europees.

A la sol·licitud s'ha d'adjuntar:

  • Annex II: acord de mobilitat per a la formació, escanejat i degudament emplenat i signat
  • l'acreditació del requisit lingüístic (B1 d'anglés o de l'idioma en el qual es desenvolupe l'activitat programada).

Si la sol·licitud compleix els requisits, es notificarà el nomenament o concessió a través de Seu Electrònica

2. Documentació prèvia a l'estada:

Una vegada adjudicada l'ajuda i prèviament a la realització de l'estada, ha d'aportar-se el conveni de subvenció, amb la signatura original o electrònica de la persona sol·licitant. Aquest document es podrà remetre per correu electrònic a l'adreça pas-pdi@uv.es.

Si no es disposa de signatura electrònica, deurà remetre posteriorment l'original per correu intern de la Universitat al Servei de Relacions Internacionals al Palau de Cerveró.

3. Documentació final:

Una vegada finalitzada l'estada, s'haurà d'aportar:

  • Annex IV: certificat d'estada, expedit per la persona responsable de la universitat de destí, signat en data igual o posterior a l'últim dia de l'activitat formativa. Aquest document es podrà remetre per correu electrònic a l'adreça pas-pdi@uv.es.
  • Annex V: memòria de despeses de transport, acompanyada dels bitllets o tíckets corresponents.

A més, rebrà el Qüestionari UE (EU Survey) en la seua adreça de correu electrònic. Haurà d'emplenar-ho i remetre-ho en línia en el termini de 30 dies des de la seua recepció.

Convocatòria curs 2022-2023

1. Sol·licituds:

La sol·licitud i la resta de documentació requerida es presentarà a través del formulari on-line Seu Electrònica. En cas de requerir-la, el manual d'ajuda es troba disponible en angela.

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins el 30 de juny de 2023 o fins que s'exhaurisquen les places disponibles.

NOVETAT: l'ajuda finançarà fins a 7 dies de mobilitat (fins a cinc d'activitat, docent o formativa, i fins a dos addicionals, en funció de la coincidència o no de les dates del viatge i les activitats docents o formatives (veure “Preguntes freqüents”)

Imotion, web que centralitza la informació sobre setmanes internacionals realitzades en diferents universitats europees.

A la sol·licitud s'ha d'adjuntar:

  • Annex II: acord de mobilitat per a la formació, escanejat i degudament emplenat i signat
  • l'acreditació del requisit lingüístic (B1 d'anglés o de l'idioma en el qual es desenvolupe l'activitat programada).

Si la sol·licitud compleix els requisits, es notificarà el nomenament o concessió a través de Seu Electrònica

2. Documentació prèvia a l'estada:

Una vegada adjudicada l'ajuda i prèviament a la realització de l'estada, ha d'aportar-se el conveni de subvenció, amb la signatura original o electrònica de la persona sol·licitant. Aquest document es podrà remetre per correu electrònic a l'adreça pas-pdi@uv.es.

Si no es disposa de signatura electrònica, deurà remetre posteriorment l'original per correu intern de la Universitat al Servei de Relacions Internacionals al Palau de Cerveró.

3. Documentació final:

Una vegada finalitzada l'estada, s'haurà d'aportar:

  • Annex IV: certificat d'estada, expedit per la persona responsable de la universitat de destí, signat en data igual o posterior a l'últim dia de l'activitat formativa. Aquest document es podrà remetre per correu electrònic a l'adreça pas-pdi@uv.es.
  • Annex V: memòria de despeses de transport, acompanyada dels bitllets o tíckets corresponents.

A més, rebrà el Qüestionari UE (EU Survey) en la seua adreça de correu electrònic. Haurà d'emplenar-ho i remetre-ho en línia en el termini de 30 dies des de la seua recepció.