Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

El programa Erasmus+ permet al personal docent impartir classes en una institució d'educació superior sòcia a l'estranger. La mobilitat del personal per a docència pot ser realitzada en qualsevol àrea de coneixement o disciplina acadèmica.

Amb la mobilitat docent:

  • es dóna suport als educands en l'adquisició de competències (coneixements, habilitats i actituds) amb l’objectiu de millorar-ne el desenvolupament personal i l’ocupabilitat en el mercat de treball europeu i fora d'aquest
  • es dóna suport al desenvolupament professional de les persones que treballen en els camps de l'educació, la formació i la joventut amb l’objectiu d’innovar i de millorar la qualitat de l'ensenyament, la formació i el treball tant dins de l'espai europeu com més enllà de les seues fronteres.
  • es millora, en particular, la competència en llengües estrangeres dels participants.

La durada dels períodes de mobilitat serà com a mínim de 5 dies fins a 2 mesos, excloent el viatge. Cal destacar, però, que el màxim de la subvenció destinada a estos tipus d'estades a la Universitat de València és de 5 dies més 2 d'addicionals, si s'escau, aquests darrers corresponents a l'immediatament anterior i posterior als dies d'inici i fi de l'activitat en l'estranger. Les activitats docents han de comprendre un mínim de 8 hores lectives a la setmana o període de 5 dies i s'han d'estendre proporcionalment d'acord amb el període total de la mobilitat.

El lloc on els docents poden dur a terme la seua mobilitat ha de ser una universitat d'un país del programa o d'un país associat diferent del país on estiga establerta l'organització d'origen i del país de residència del personal.