Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

La carta i el tríptic seran accessibles en la web de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació (http://www.uv.es/filtradcom).

La vigència d’aquesta carta serà de quatre anys. Aquesta carta de serveis romandrà vigent fins al 31 desembre de 2021, llevat que variacions impor tants dels seus continguts aconsellen anticipar-ne la revisió.