Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Els usuaris que consideren que la unitat incompleix els compromisos que esdeclaren en la carta de serveis poden formular les seues queixes i adreçar-les a:

  • Bústia de suggeriments, queixes i felicitacions de la UV
  • Escrit presentat al Registre de la UV, dirigit a la secretaria de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. En cas d’incompliment, el responsable de la carta informarà per escrit de les causes per les quals no s’ha complert el compromís i de les mesures que s’adopten per corregir l’incompliment.

L’incompliment dels compromisos que conté la carta no donarà lloc aresponsabilitat patrimonial de l’administració.