Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

El seguiment del grau de compliment dels compromisos establerts a la 1a Carta de Serveis de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, vigent des de l'1/01/2018 fins al 31/12/2021, es concreta en els informes anuals: