Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

L’estudiant tindrà dret a consultar els exàmens i els treballs realitzats i a sol·licitar al professor o professora responsable la revisió de la qualificació que obtingué.

Conjuntament amb la publicació de les qualificacions, haurà de fer-se públic el lloc, la data i els horaris en què es farà la revisió.

En la revisió l’estudiant/a tindrà dret a obtenir la justificació de la qualificació obtinguda i la seua ponderació segons els criteris establerts en l’article 131 dels Estatuts de la Universitat, i en els termes del programa de l’assignatura o de la guia docent.

El professor o professora responsable farà la revisió en presència de l’estudiant, el qual podrà sol·licitar al professor o professora l’acreditació documental d’haver-la realitzada, o, de no haver-se realitzada, sol·licitar al departament l’acreditació d’haver acudit a la revisió sense que se n’haja efectuat.

Normativa aplicable