Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

El procés d'incorporació d'assignatures a un expedient que han sigut cursades en altres universitats o titulacions pot ser de 2 tipus: Adaptació o Convalidació.

Parlem de convalidació quan es comparen plans d'estudi de diferents titulacions oficials.

Per exemple:

 • Assignatures d'una altra titulació cursades en una altra universitat
 • Assignatures d'una altra titulació cursades en la mateixa universitat

Es consideren les següents equivalències:

 • Assignatura de la titulació d'origen pot ser equivalent a assignatura amb el mateix contingut i mateixa càrrega lectiva
 • La qualificació que consta al nou expedient serà l'equivalent en punts (quantitativament) a la d'origen, a la qual s'afegirà l'expressió qualitativa en lletra

Si l'assignatura convalidada en l'expedient d'origen no conté qualificació numèrica, s'aplicarà la seguent equivalència:

 • Aprovat: 6
 • Notable: 8
 • Excel·lent: 9
 • Excel·lent amb Matrícula d'Honor: 10
 • Adaptada o Convalidada: 6

Com i quan sol·licitar-la

 • Quan s'haja estat admés en la nova titulació
 • Juntament al procés de matrícula
 • Aportar certificat de notes oficial, el programa de les assignatures i el pla d'estudis de la titulació

Altres qüestions

 • Les assignatures de les quals es demana convalidació no s'inclouen en la matrícula a l'espera del resultat
 • L'assignatura convalidada o adaptada no és susceptible de tornar a ser avaluada

Taxes

 • Adaptació:
 • Convalidació:
  • Assignatures procedents de centres públics espanyols:
  • Assignatures procedents de centres privats o estrangers: