Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Curs 2022-2023

Resolució de la Secretaria d'Estat d'Educació, per la quan es convoquen beques de col·laboració d'estudiants en departaments universitaris per al curs acadèmic 2022-2023.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 20 de setembre de 2022, inclusivament.

 

Distribució de les beques de col·laboració, curs 2022/2023 entre els diferents departaments de la Universitat de València.

D'acord amb el sol·licitat per la Direcció General de Planificació i Gestió Educativa del Ministeri d'Educació i Formació Professional, el Consell Social de la Universitat de València ha procedit mitjançant Acord de 02.06.2022, a la distribució entre els diferents Departaments de les 115 beques-col·laboració adjudicades per al pròxim curs acadèmic 2022-2023 a la Universitat de València.

Així mateix, en el mateix Acord del Consell Social, s'autoritza la Rectora de la Universitat de València perquè, en cas que no foren cobertes les beques assignades a algun o alguns dels Departaments, procedisca a la seua redistribució en funció de les peticions existents i d'acord amb els mèrits dels sol·licitants.

 

Curs 2021-2022

El Ministeri d'Educació convoca anualment aquesta beca destinada als estudiants universitaris que estiguen matriculats de l'últim curs d'estudis de grau o que estiguen cursant primer curs d'un Màster universitari oficial.

Text de la convocatòria:

Resolució de la Secretaria d'Estat d'Educació, per la qual es convoquen beques de col·laboració d'estudiants en departaments universitaris per al curs acadèmic 2021-2022.

Requisits

  • No estar en possesió o en disposició legal d'obtindre un títol de llicenciat, enginyer, arquitecte, graduat o màster oficial.
  • Estar matriculat en el curs 2021-2022 de la totalitat dels crèdits/assignatures que li resten per finalitzar els estudis i haver superat el 75 per cent de la càrrega lectiva de la seua titulació
  • Disposar d'una determinada nota mitjana segons la rama de titulació.

Termini de presentació

Fins el 30 de setembre de 2021.

Sol·licitud i documentació

La sol·licitud s'haurà d'emplenar mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de la seu electrònica.

Es completarà el procés electrònic de presentació de la sol·licitud acompanyant a través de la pàgina web, mitjançant imatge llegible (escanejada o fotografiada) i en fitxer format pdf, la plantilla facilitada per l'aplicació informàtica amb un esquema del projecte de col·laboració i l'avaluació del mateix pel departament, fins el 30 de setembre de 2021, una vegada completat aquest procés la sol·licitud quedarà presentada a tots els efectes.

La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases de la convocatòria.

Proposta de concessió provisional (07/10/2021)

Accés a la proposta de concessió provisional

Termini de reclamacions: del 8 al 22 d'octubre de 2021, ambdós inclosos.

 

Per a més informació, pregunta'ns:

Enllaç a tiqueting: consultes sobre beques

Beques