Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

La Universitat de València juga un paper rellevant en la promoció de la igualtat tant en la pròpia institució com en la seua projecció a la societat mitjançant la formació, la recerca, la transferència de coneixement, la difusió cultural i la innovació sociocultural. Entenem que no podem deixar a l’atzar el canvi de les situacions de desigualtat de gènere que patim i en eixe sentit, mantenim el nostre compromís amb les polítiques d’igualtat, estratègies bàsiques per lluitar contra la discriminació i desigualtat per raó de sexe.

A la Universitat de València disposem d’una Unitat d’Igualtat creada per acord del Consell de Govern d’octubre de 2007 i que té per objectiu principal fer efectiu el dret d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes. Elaborar i desenvolupar els programes necessaris per impulsar les polítiques d’igualtat en la Universitat i coordinar les accions específiques que, en aquest sentit, puguen posar en marxa els diferents òrgans, centres i serveis són algunes de les seues tasques. A més, comptem amb l’Observatori d’Igualtat, una eina clau per visibilitzar les desigualtats entre dones i homes en l’àmbit universitari a partir d’estudis i microinformes.

Unitat d'Igualtat