Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

Convocatòria 2022-2023

 

Resolució de convocatòria del Vicerector d'Internacionalització i Multilingüísme  

Enllaç a la publicació en el DOGV 9366 del 21 de juny de 2022

Resolució del Vicerector d’Inernacionalització i Multilingüísme, per la que s’amplia el nombre de mesos de financiació de la convocatòria Erasmus Pràctiques 2022/2023

Resolució del Vicerector d'Internacionalització i Multilingüísme, per la que s'amplia el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria Erasmus Pràctiques 2022-23

 

 

Resolucions d'adjudicació

1. Sol·licitants de modalitat A i B i del primer termini de presentació de sol·licituds:

Adjudicació provisional, sol·licituds pendents d'esmena i sol·licituds excloses.

Termini per esmenar: fins el 1 de setembre de 2022

Per a esmenar cal atendre la notificació de Seu Electrònica UV per "els meus tràmits" i adjuntar un nou document. Aquí deixem un enllaç amb instruccions de com atendre una notificació: procediment

Resolució del Vicerector d'adjudicació definitiva de les beques (primer termini).

IMPORTANT: L'acceptació de la beca ha de realitzar-se a través de l'entorn de tramitació electrònica  Seu Electrònica UV, en "els meus tràmits" i triant el procediment Expedient Erasmus Pràctiques. El termini d'acceptació finalitza el dia 14 de setembre a les 23.59 hLa no acceptació en aquest termini implica que la persona adjudicatària renuncia a la beca.

Relació de persones beneficiàries amb dret a l'ajut addicional de 250 euros.

 

2. Sol·licitants de modalitat A i B i del segon termini de presentació de sol·licituds:

Adjudicació provisional de beques i sol·licituds pendents d'esmena.

Termini per esmenar: fins el 9 de novembre de 2022

Resolució del Vicerector d'adjudicació definitiva de les beques (segon termini).

IMPORTANT: L'acceptació de la beca ha de realitzar-se a través de l'entorn de tramitació electrònica  Seu Electrònica UV, en "els meus tràmits" i triant el procediment Expedient Erasmus Pràctiques. El termini d'acceptació finalitza el dia 22 de novembre a les 23.59 hLa no acceptació en aquest termini implica que la persona adjudicatària renuncia a la beca.

Relació de persones beneficiàries amb dret a l'ajut addicional de 250 euros.

 

3. Sol·licitants de modalitat A i B i de l'ampliació del segon termini de presentació de sol·licituds:

Adjudicació provisional de beques i sol·licituds pendents d'esmena.

Termini per esmenar: fins el 15 de desembre de 2022

Resolució del Vicerector d'adjudicació definitiva de les beques (ampliació del segon termini).

IMPORTANT: L'acceptació de la beca ha de realitzar-se a través de l'entorn de tramitació electrònica  Seu Electrònica UV, en "els meus tràmits" i triant el procediment Expedient Erasmus Pràctiques. El termini d'acceptació finalitza el dia 27 de desembre a les 23.59 hLa no acceptació en aquest termini implica que la persona adjudicatària renuncia a la beca.

Relació de persones beneficiàries amb dret a l'ajut addicional de 250 euros.

 

4. Sol·licitants de modalitat A i B i del tercer termini de presentació de sol·licituds:

Adjudicació provisional de beques i sol·licituds pendents d'esmena.

Termini per esmenar: fins el 6 de març de 2023

Resolució del Vicerector d'adjudicació definitiva de les beques (tercer termini)

IMPORTANT: L'acceptació de la beca ha de realitzar-se a través de l'entorn de tramitació electrònica Seu Electrònica UV, en "els meus tràmits" i triant el procediment Expedient Erasmus Pràctiques. El termini d'acceptació finalitza el dia 18 de març a les 23.59 h. La no acceptació en aquest termini implica que la persona adjudicatària renuncia a la beca.

 

Última actualització:07/03/2023

 

 

Convocatòria 2021-2022

Més informació en la pestanya "Outgoing" + "Informació general" d'aquesta pàgina web.

Resolució de convocatòria del Vicerector d'Internacionalització i Cooperació 

Enllaç a l'extracte del DOGV (22/06/2021)

Està dirigida a qualsevol estudiant o recent titulat de grau i màster que estiga interessat a realitzar pràctiques en empreses, centres de formació, centres d'investigació i altres organitzacions de països que participen en el programa Erasmus+ de la Comissió Europea. 

 

Resolucions d'adjudicació

1. Sol·licitants de modalitat A i B i del primer termini de presentació de sol·licituds:

Adjudicació provisional, sol·licituds pendents d'esmena i sol·licituds excloses

Termini per esmenar: fins el 1 de setembre de 2021

Per a esmenar cal atendre la notificació de Seu Electrònica UV per "els meus tràmits" i adjuntar un nou document. Aquí deixem un enllaç amb instruccions de com atendre una notificació: procediment

Resolució del Vicerector d'adjudicació definitiva de les beques (primer termini).

IMPORTANT: L'acceptació de la beca ha de realitzar-se a través de l'entorn de tramitació electrònica  Seu Electrònica UV, en "els meus tràmits" i triant el procediment Expedient Erasmus Pràctiques. El termini d'acceptació finalitza el dia 16 de setembre a les 23.59 hLa no acceptació en aquest termini implica que la persona adjudicatària renuncia a la beca.

Relació dels beneficiaris amb dret a l'ajut addicional de 250 euros.

 

2. Sol·licitants de modalitat A i B i del segon termini de presentació de sol·licituds:

Adjudicació provisional de beques i sol·licituds pendents d'esmena.

Termini per esmenar: fins el 5 de novembre de 2021

Resolució del Vicerector d'adjudicació definitiva de les beques (segon termini).

IMPORTANT: L'acceptació de la beca ha de realitzar-se a través de l'entorn de tramitació electrònica  Seu Electrònica UV, en "els meus tràmits" i triant el procediment Expedient Erasmus Pràctiques 2021/2022. El termini d'acceptació finalitza el dia 19 de novembre a les 23.59 hLa no acceptació en aquest termini implica que la persona adjudicatària renuncia a la beca.

Relació dels beneficiaris amb dret a l'ajut addicional de 250 euros.

 

3. Sol·licitants de modalitat A i B i del tercer termini de presentació de sol·licituds:

Adjudicació provisional de beques i sol·licituds pendents d'esmena.

Termini per esmenar: fins el 24 de febrer de 2022

Resolució del Vicerector d'adjudicació definitiva de les beques.

Les persones amb beca adjudicada han d'acceptar la beca a través de la Seu Electrònica UV abans del dia 7 de març de 2022

La concessió de les ajudes estarà condicionada a l’efectiu compliment dels requisits establerts en les bases de la convocatòria Erasmus Pràctiques 2021-2022. Concretament, per a la modalitat B es comprovarà, abans de l’inici de les pràctiques, que la persona beneficiària ha superat els crèdits necessaris per finalitzar la titulació en ell curs 2020-2021. Per a la modalitat A es comprovarà que l’estudiant o estudianta s’ha matriculat de l’assignatura de pràctiques externes en el curs 2021-2022

Relació dels beneficiaris amb dret a l'ajut addicional de 250 euros.

 

4. Quart termini de presentació de sol·licituds per a modalitat A i B:

Adjudicació provisional i sol·licituds pendents d'esmena.

El termini per esmenar finalitza el 16 de maig de 2022

Per a esmenar la sol·licitud la persona interessada ha d'atendre la notificació rebuda des de la Seu Electrònica UV, i pujar un nou document degudament emplenat tenint en compte les dades que ha de corregir i que estan detallats en la resolució provisional d'adjudicació.

¿Com puc pujar un document una vegada ja tinc adjudicada la beca? Aquí deixem un enllaç amb instruccions de com pujar documents a Seu Electrònica UV:   procediment

Resolució del Vicerector d'adjudicació definitiva de les beques.

La concessió de les ajudes estarà condicionada a l’efectiu compliment dels requisits establerts en les bases de la convocatòria Erasmus Pràctiques 2021-2022. Concretament, per a la modalitat B es comprovarà, abans de l’inici de les pràctiques, que la persona beneficiària ha superat els crèdits necessaris per finalitzar la titulació en el curs 2020-2021. Per a la modalitat A es comprovarà que l’estudiant o estudianta s’ha matriculat de l’assignatura de pràctiques externes en el curs 2021-2022

IMPORTANT: L'acceptació de la beca ha de realitzar-se a través de l'entorn de tramitació electrònica  Seu Electrònica UV, en "els meus tràmits" i triant el procediment Expedient Erasmus Pràctiques 2021/2022. El termini d'acceptació finalitza el dia 27 de maig de 2022 a les 23.59 hLa no acceptació en aquest termini implica que la persona adjudicatària renuncia a la beca.

 

Relació dels beneficiaris amb dret a l'ajut addicional de 250 euros.

Nota: el pagament d'aquesta ajuda s'inclou directament en el càlcul dels dos pagaments del 70% i 30% que rep la persona beneficiària. 

 

Última actualització: 29/06/2022

 

 

Convocatòria 2020-2021

Està dirigida a qualsevol estudiant o recent titulat de grau i màster que estiga interessat a realitzar pràctiques en empreses, centres de formació, centres d'investigació i altres organitzacions de països que participen en el programa Erasmus+ de la Comissió Europea. 

Resolució de convocatòria del Vicerector d'Internacionalització i Cooperació 

Enllaç a l'extracte del DOGV (08/10/2020)

 

Resolucions d'adjudicació

1. Sol·licitants de modalitat A i B i del primer termini de presentació de sol·licituds:

 Adjudicació provisional, sol·licituds pendents d'esmena i sol·licituds excloses

Termini per esmenar: fins el 12 de novembre de 2020

Per a esmenar cal atendre la notificació de Entreu per "el meu lloc personal" i adjuntar un nou document. Aquí deixem un enllaç amb instruccions de com atendre una notificació: procediment

Resolució del Vicerector d'adjudicació definitiva de les beques (primer termini).

 Relació dels beneficiaris amb dret a l'ajut addicional de 100 euros.

 

2. Sol·licitants de modalitat A i B i del segon termini de presentació de sol·licituds:

Adjudicació provisional de beques i sol·licituds pendents d'esmena.

Termini per esmenar: fins el 23 de febrer de 2021

Resolució del Vicerector d'adjudicació definitiva de les beques.

Correcció d`errors en l`adjudicació d`ajudes Erasmus Pràctiques 2020-2021-Segon termini.

Relació dels beneficiaris amb dret a l'ajut addicional de 100 euros.

 

3. Sol·licitants de modalitat A i B i del tercer termini de presentació de sol·licituds:

Adjudicació provisional de beques i sol·licituds pendents d'esmena.

Termini per esmenar: fins el 18 de maig de 2021

Per a esmenar cal atendre la notificació de Entreu per "els meus tràmitsl" i adjuntar un nou document. Aquí deixem un enllaç amb instruccions de com atendre una notificació: procediment

 Resolució del Vicerector d'adjudicació definitiva de les beques.

 Relació dels beneficiaris amb dret a l'ajut addicional de 100 euros.

 

Indicacions del Vicerectorat d'Internacionalització i Cooperació sobre els programes de mobilitat internacional de la Universitat de València en el curs acadèmic 2020-21 (Actualització informativa a 13 de juliol de 2020). Veure punt 1 y 2 del document  aquí.

Novetats:

 • Es finançaran un màxim de 10 mesos, sense perjudici de què la pràctica tinga una durada superior i tenint en compte les restriccions establertes respecte al límit de no haver realitzat estades prèvies dins del programa Erasmus –estudis i pràctiques- que, sumades als nombre de mesos previstos de la estada de pràctiques que es pretén realitzar en el mateix cicle formatiu (grau o màster), superen el total de 12 mesos (24 mesos per als graus de Medicina, Odontologia i Farmàcia).
 • El període en el qual es podran realitzar les pràctiques, si les circumstàncies ho permeten, serà des de l'1 de novembre de 2020 al 30 de setembre de 2021.
 • Hi haurà 3 terminis de sol·licituds: octubre 2020, gener 2021 i abril 2021
 • S'admet la mobilitat presencial, mixta (blended learning) o virtual (online).
 • Per cobrar la beca serà necessari viatjar al país de destinació (veure punt 1)
 • La modalitat B de pràctiques (per a estudiants que finalitzen els seus estudis en el curs 2019-2020) es podrà sol·licitar en els tres terminis de sol·licitud.

 

Període de realització de les pràctiques del curs 2020-2021:
Entre l'1 de novembre de 2020 al 30 de setembre de 2021.

Terminis de sol·licitud:

 • Primer període: des de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el DOGV (publicat el 08/10/2020), fins al 26 d'octubre de 2020, ambdós inclosos (modalitat A i B). Tancat.
 • Segon període: del 8 al 28 de gener de 2021, ambdós inclosos (modalitat A i B). Tancat.
 • Tercer període: del 14 al 30 d'abril de 2021, ambdós inclosos (modalitat A i B). Tancat.

Més informació sobre el covid-19 aquí.

Ja estan disponibles els documents necessaris per a la convocatòria en la pestanya "documents útils-curs vinent" d'aquesta pàgina web. 

El contracte de pràctiques, que és imprescindible presentar en el moment de la sol·licitud, ja es pot descarregar i emplenar en el cas que es dispose ja d'una empresa o institució d'acolliment. Ho tens disponible ací també:

Aquí pots trobar al teu coordinador / a de pràctiques o de mobilitat:

 

Última actualització: 01/06/2021

 

 

Convocatòria 2019-2020

El programa Erasmus Pràctiques té com a objecte fomentar la mobilitat d’estudiants i recent titulats per a la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions de països que participen en el programa Erasmus+ de la Comissió Europea.

La convocatoria del curs 2019-2020 preveu beques per a la realització de pràctiques que s’inicien a partir del dia 1 de setembre de 2019 i finalitzen abans del 30 de setembre de 2020, amb una durada mínima de 2 mesos i amb un finançament màxim de 4 mesos.

Es contemplen dos modalitats diferents que s'ofereixen en diferents terminis durant el curs:

 • Modalitat A: pràctiques curriculars.
 • Modalitat B: pràctiques per a recent titulats (només es pot sol·licitar en el primer termini de sol·licitud)

Resolució de convocatòria del Vicerector d'Internacionalització i Cooperació 

Enllaç a l'extracte del DOGV (04/06/2019)

 Resolució del Vicerector d’Internacionalització i Cooperació, per la que s ́inclou al Regne Unit com país elegible dins de la convocatòria.

 Resolució del Vicerector d’Internacionalització i Cooperació, per la que s ́obri la modalitat B al Regne Unit en el segon termini de la convocatòria.

 

Terminis de sol·licitud:

 • Primer període: desde el 5 de juny fins al 16 de juliol de 2019, ambdós inclosos (modalitat A i B) - Tancat
 • Segon període: de l'1 al 22 d'octubre del 2019, ambdós inclosos (modalitat A per a tots els països de la convocatòria, i modalitat B només per a Regne Unit) - Tancat
 • Tercer període: del 9 al 29 de gener de 2020, ambdós inclosos (només modalitat A) - Tancat
 • Quart període: del 2 al 24 d'abril de 2020, ambdós inclosos (només modalitat A). Com a conseqüència de la situació excepcional en què ens trobem per la crisi de l'coronavirus, seguint les indicacions de la Rectora aquest termini queda cancel·lat (totes les mobilitats amb data d'inici posterior a el dia 13 de març estan suspeses i, per tant, no es podran realitzar).

 

 Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud per ENTREU:

 • Modalitat A:

Annex II: Acord de pràctiques per als sol·licitants de la modalitat A

Annex IV: Document acreditatiu de tenir assignada una pràctica curricular integrada (versió per als estudiants de Grau)

Annex V: Document acreditatiu de tenir assignada una pràctica curricular integrada (versió per als estudiants de Màster)

 • Modalitat B:

Annex III: Acord de pràctiques per als sol·licitants de la modalitat B

Instruccions per omplir l'acord de pràctiques

Si vols veure la presentació de la xerrada de pràctiques punxa aquí.

 

Resolucions d'adjudicació

1. Sol·licitants de modalitat B i del primer termini de presentació de sol·licituds de modalitat A:

Adjudicació provisional, sol·licituds pendents d'esmena i sol·licituds excloses

Termini per esmenar: fins el 3 de setembre de 2019.

 Resolució del Vicerector d'adjudicació definitiva de les beques.

Relació dels beneficiaris amb dret a l'ajut addicional de 100 euros.

 

2. Sol·licitants del segon termini de presentació de sol·licituds de modalitat B per a Regne Unit i modalitat A :

Adjudicació provisional I sol·licituds pendents d'esmena.

Termini per esmenar: fins el 8 de novembre de 2019.

Resolució del Vicerector d'adjudicació definitiva de les beques.

Relació dels beneficiaris amb dret a l'ajut addicional de 100 euros.

 

 3. Tercer termini de presentació de sol·licituds per a modalitat A:

 Adjudicació provisional i sol·licituds pendents d'esmena

El termini per esmenar finalitza el 18 de febrer de 2020

 Resolució del Vicerector d'adjudicació definitiva de les beques.

 

Convocatòria 2018-2019 (Termini de sol·licitud tancat)

El programa Erasmus Pràctiques té com a objecte fomentar la mobilitat d’estudiants i recent titulats per a la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions de països que participen en el programa Erasmus+ de la Comissió Europea.

La convocatoria del curs 2018-2019 preveu beques per a la realització de pràctiques que s’inicien a partir del dia 1 de setembre de 2018 i finalitzen abans del 30 de setembre de 2019, amb una durada mínima de 2 mesos i amb un finançament màxim de 4 mesos.

Es contemplen dos modalitats diferents que s'ofereixen en diferents terminis durant el curs:

 • Modalitat A: pràctiques curriculars.
 • Modalitat B: pràctiques per a recent titulats 

Resolució de convocatòria del Vicerector d'Internacionalització i Cooperació

Enllaç a l'extracte del DOGV (13/06/2018)

 

 

 Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud per ENTREU:

 • Modalitat A:

Annex II: Acord de pràctiques per als sol·licitants de la modalitat A

Annex IV: Document acreditatiu de tenir assignada una pràctica curricular integrada (versió per als estudiants de Grau)

Annex V: Document acreditatiu de tenir assignada una pràctica curricular integrada (versió per als estudiants de Màster)

 • Modalitat B:

Annex III: Acord de pràctiques per als sol·licitants de la modalitat B

Instruccions per omplir l'acord de pràctiques

 

Resolucions d'adjudicació

1. Sol·licitants de modalitat B i del primer termini de presentació de sol·licituds de modalitat A:

Adjudicació provisional, sol·licituds pendents d'esmena i sol·licituds excloses

Termini per esmenar: fins el 5 de setembre de 2018.

 Resolució del Vicerector d'adjudicació definitiva de les beques

Relació dels beneficiaris amb dret a l'ajut addicional de 100 euros.

 

2. Sol·licitants del segon termini de presentació de sol·licituds de modalitat A:

Adjudicació provisional I sol·licituds pendents d'esmena.

El termini per esmenar finalitza el 9 de noviembre de 2018.

Resolució del Vicerector d'adjudicació definitiva de les beques.

Relació dels beneficiaris amb dret a l'ajut addicional de 100 euros.

 

 3. Tercer termini de presentació de sol·licituds per a modalitat A:

Adjudicació provisional i sol·licituds pendents d'esmena.

El termini per esmenar finalitza el 20 de febrer de 2019

Resolució del Vicerector d'adjudicació definitiva de les beques.

Relació de beneficiaris amb dret a l'ajut addicional de 100 euros.

 

4. Quart termini de presentació de sol·licituds per a modalitat A:

Adjudicació provisional i sol·licituds pendents d'esmena.

El termini per esmenar finalitza el 13 de maig de 2019

Resolució del Vicerector d'adjudicació definitiva de les beques.

Relació de beneficiaris amb dret a l'ajut addicional de 100 euros.

 

 

Convocatòria 2017-2018

El programa Erasmus Pràctiques té com a objecte fomentar la mobilitat d’estudiants i recent titulats per a la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions de països que participen en el programa Erasmus+ de la Comissió Europea.

La convocatoria del curs 2017-2018 preveu beques per a la realització de pràctiques que s’inicien a partir del dia 1 de setembre de 2017 i finalitzen abans del 30 de setembre de 2018, amb una durada mínima de 2 mesos i amb un finançament màxim de 4 mesos.

Es contemplen dos modalitats diferents:

 • Modalitat A: pràctiques curriculars.
 • Modalitat B: pràctiques per a recent titulats.

Resolució de convocatòria del Vicerector d'Internacionalització i Cooperació

Enllaç a l'extracte del DOGV (09/06/2017)

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud per ENTREU:

 • Modalitat A:

Annex II: Acord de pràctiques per als sol·licitants de la modalitat A

Annex IV: Document acreditatiu de tenir assignada una pràctica curricular integrada (versió per als estudiants de Grau)

Annex V: Document acreditatiu de tenir assignada una pràctica curricular integrada (versió per als estudiants de Màster)

 • Modalitat B:

Annex III: Acord de pràctiques per als sol·licitants de la modalitat B

 

Instruccions per omplir l'acord de pràctiques

 

Resolucions d'adjudicació

1. Sol·licitants de modalitat B i del primer termini de presentació de sol·licituds de modalitat A:

Adjudicació provisional, sol·licituds pendents d'esmena i sol·licituds excloses

Termini per esmenar: fins el 5 de setembre de 2017.

 Resolució del Vicerector d'adjudicació definitiva de les beques

Relació dels beneficiaris amb dret a l'ajut addicional de 75 euros

 2. Segon termini de presentació de sol·licituds per a modalitat A:

Adjudicació provisional, sol·licituds pendents d'esmena i sol·licituds excloses

 Resolució del Vicerector d'adjudicació definitiva de les beques

 Relació dels beneficiaris amb dret a l'ajut addicional de 75 euros

 3. Tercer termini de presentació de sol·licituds per a modalitat A:

Termini obert entre l'11 i el 29 de gener de 2018.

 Adjudicació provisional i sol·licituds pendents d'esmena

 Resolució del Vicerector d'adjudicació definitiva de les beques

Relació de beneficiaris amb dret a l'ajut addicional de 75 euros

4. Quart termini de presentació de sol·licituds per a modalitat A:

Termini obert entre el 10 i el 27 d'abril de 2018.

Accés al formulari de sol·licitud

Adjudicació provisional i sol·licituds pendents d'esmena

 Resolució del Vicerector d'adjudicació de les beques

 

 

Convocatòria 2016-2017

 

Resolució de convocatòria del Vicerector d'Internacionalització i Cooperació

Annnex I: Bases de la convocatòria

Enllaç a l'extracte del DOCV (06-06-16)

Resolució de 6 d 'octubre de 2016 del Vicerector per la qual s'amplia el pressupost de la convocatòria

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud per ENTREU:

 • Modalitat A:

Annex II: Acord de pràctiques per als sol·licitants de la modalitat A

Document acreditatiu de tenir assignada una pràctica curricular integrada (versió per als estudiants de Grau)

Document acreditatiu de tenir assignada una pràctica curricular integrada (versió per als estudiants de Màster)

 • Modalitat B:

Annex III: Acord de pràctiques per als sol·licitants de la modalitat B

 

Indicacions per omplir l'acord de pràctiques:

Instruccions en castellà

Instruccions en anglés

1. Sol·licitants de modalitat B i del primer termini de presentació de sol·licituds de modalitat A:

Adjudicació provisional

Sol·licituds pendents d'esmena Termini per esmenar: fins el 2 de setembre de 2016.

 Resolució del Vicerector d'adjudicació de les beques

Llista de persones beneficiàries

Llista de persones excloses

 2. Segon termini de presentació de sol·licituds per a modalitat A:

Adjudicació provisional

Sol·licituds pendents d'esmena

Sol·licituds excloses

Termini per esmenar i per presentar al·legacions: fins el 9 de novembre de 2016.

Resolució del Vicerector d'adjudicació de les beques

Llista de persones beneficiàries

Llista de persones excloses

Correcció d'errades a la Resolució del Vicerector d'adjudicació de les beques

 

3. Tercer termini de presentació de sol·licituds per a modalitat A:

Presentació de sol·licituds:

Accés a la sol·licitud on-line (plataforma ENTREU)

Termini de presentació de sol·licituds: de l'11 al 29 de gener de 2017.

Adjudicació provisional

Sol·licituds pendents d'esmena Termini per esmenar: fins el 13 de febrer de 2017.

Resolució del Vicerector d'adjudicació de les beques

 4. Quart termini de presentació de sol·licituds per a modalitat A:

Presentació de sol·licituds:

Accés a la sol·licitud on-line (plataforma ENTREU)

Termini de presentació de sol·licituds: del 5 al 26 d'abril de 2017.

Adjudicació provisional

Sol·licituds pendents d'esmena Termini per esmenar: fins el 16 de maig de 2017.

Sol·licituds excloses provisionalment

Resolució del Vicerector d'adjudicació de les beques

 

Convocatòria 2015-2016

El programa Erasmus Pràctiques té com a objecte fomentar la mobilitat d’estudiants i recent titulats per a la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions de països que participen en el programa Erasmus+ de la Comissió Europea.

La convocatoria del curs 2015-2016 preveu beques per a la realització de pràctiques que s’inicien a partir del dia 1 de setembre de 2015 i finalitzen abans del 30 de setembre de 2016, amb una durada mínima de 2 mesos i amb un finançament màxim de 3 mesos.

Es contemplen dos modalitats diferents:

 • Modalitat A: pràctiques curriculars.
 • Modalitat B: pràctiques per a recent titulats.

Resolució de convocatòria del Vicerector d'Internacionalització i Cooperació

 Correcció d'errades

Annnex I: Bases de la convocatòria

Annex II: Acord de pràctiques per als sol·licitants de la modalitat A

Annex III: Acord de pràctiques per als sol·licitants de la modalitat B

Document acreditatiu de tenir assignada una pràctica curricular integrada (sols per als sol·licitants de la modalitat A)

Accés a la sol·licitud on-line (plataforma ENTREU)

Data límit de presentació de sol·licituds: 15 de juliol de 2015

 

1. Sol·licitants de modalitat B i del primer termini de presentació de sol·licituds de modalitat A:

Adjudicació provisional

Sol·licituds pendents d'esmena Termini per esmenar: fins el 23 de juliol de 2015

Llistat provisional de sol·licituds excloses Termini per presentar al·legacions: fins el 23 de juliol de 2015

Resolució del Vicerector d'adjudicació de les beques

Llista de persones beneficiàries

Llista de persones excloses

2. Segon termini de presentació de sol·licituds per a modalitat A

Adjudicació provisional

Sol·licituds pendents d'esmena Termini per esmenar: fins el 7 de novembre de 2015.

Resolució del Vicerector d'adjudicació de les beques

Llista de persones beneficiàries

Llista de persones excloses

3. Tercer termini de presentació de sol·licituds per a modalitat A: obert de l'11 al 29 de gener de 2016.

Accés al formulari de sol·licitud (plataforma ENTREU)

 Adjudicació provisional

Sol·licituds pendents d'esmena Termini per esmenar: fins el 14 de febrer de 2016

Llista provisional de sol·licituds excloses Termini per presentar al·legacions: fins el 14 de febrer de 2016

 Resolució del Vicerector d'adjudicació de les beques

Llista de persones beneficiàries

Llista de persones excloses

4. Quart termini de presentació de sol·licituds per a modalitat A: obert del 5 al 24 d'abril de 2016.

Adjudicació provisional

Sol·licituds pendents d'esmena Termini per esmenar: fins el 6 de maig de 2016.

Resolució del Vicerector d'adjudicació de les beques

Llista de persones beneficiàries

Llista de persones excloses

 

Convocatòria 2014-2015

 

Resolució de convocatòria del Vicerector d’Internacionalització i Cooperació

Annex I: Bases de la convocatòria

Annex II: Acord de pràctiques per als sol·licitants de la modalitat A

Annex III: Acord de pràctiques per als sol·licitants de la modalitat B

Accés a la sol·licitud on-line (plataforma ENTREU)

 Resum explicatiu de la convocatòria Erasmus Pràctiques 2014-2015

Data límit de presentació de sol·licituds:

 • Modalitat A: fins que s'exhaurisca el nombre de beques previstes i, en tot cas, abans del 30 d'abril de 2015, amb un mínim d'un mes d'antelació a l'inici de la pràctica.
 • Modalitat B: fins el 15 de juliol de 2014

Resolució per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds de modalitat B fins el 10 de setembre de 2014

 

Modalitat B: 1er termini de presentació de sol·licituds:

Modalitat B: Adjudicació provisional

Modalitat B: sol·licituds pendents d'esmena  Termini per esmenar: fins el 4 de setembre de 2014.

Modalitat B: llistat provisional de sol·licituds excloses Termini d'al·legacions: fins el 4 de setembre de 2014.

 

Modalitat B: segon termini de presentació de sol·licituds:

Modalitat B: Adjudicació provisional 2on termini

Modalitat B: sol·licituds pendents d'esmena 2on termini Termini per esmenar: fins el 26 de setembre de 2014

Modalitat B: llistat provisional de sol·licituds excloses 2on termini Termini d'al·legacions: fins el 26 de setembre de 2014.

Resolució de concessió de les ajudes de modalitat B

Llista de persones beneficiàries

Llista de persones excloses

 

Darrera actualització: 15 de maig de 2020