Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

Lliure Mobilitat d'estudiants i estudiantes ixents 2022-2023

El Reglament de Mobilitat de la Universitat de València preveu la possibilitat de realitzar una estada de lliure mobilitat en una institució d’educació superior que no dispose d’un conveni de mobilitat amb la Universitat de València per a la titulació en la qual la o l’estudiant està matriculada o matriculat.
Serà responsabilitat de l’estudiant que demana la Lliure Mobilitat fer totes les gestions per a l’acceptació per part de la universitat de destinació. L’autorització de l'estada de lliure mobilitat no comportarà en cap cas la concessió d’ajudes econòmiques per part de la Universitat de València, ni eximirà del pagament de les taxes de matrícula en la universitat de destinació. Els estudiants hauran de pagar les taxes de matrícula en la Universitat de València i a la universitat de destinació. En la Universitat de València es matricularan de crèdits internacionals, com la resta dels estudiants que realitzen una estada de mobilitat. Els estudiants de lliure mobilitat en cap cas seran considerats estudiants Erasmus o estudiants del Programa Internacional de la Universitat de València.

Convocatòria i bases de Lliure Mobilitat 
Annex II: Sol·licitud 
Annex III: Carta d'acceptació 
Annex IV: Proposta d'estudis 

(La sol·licitud, la carta d'acceptació i la proposta d'estudis estan en format .doc; si no pot descarregar-los, canvie de navegador)

Termini de presentació de sol·licituds:

Fins el 28 d'octubre de 2022, inclòs.

Lloc de presentació de les sol·licituds:

La sol·licitud i la documentació requerida es presentaran pel Registre d'Entrada electrònic de la Universitat de València 

S'indicarà el destinatari triant les següents opcions en el desplegables:

Tipus d'Unitat: Serveis Universitaris i Serveis Centrals

Nom de la Unitat: Servei de Relacions Internacionals i Cooperació

Unitat: Lliure MobilitatLliure Mobilitat d'estudiants i estudiantes ixents 2021-2022

El Reglament de Mobilitat de la Universitat de València preveu la possibilitat de realitzar una estada de lliure mobilitat en una institució d’educació superior que no dispose d’un conveni de mobilitat amb la Universitat de València per a la titulació en la qual la o l’estudiant està matriculada o matriculat.
Serà responsabilitat de l’estudiant que demana la Lliure Mobilitat fer totes les gestions per a l’acceptació per part de la universitat de destinació. L’autorització de l'estada de lliure mobilitat no comportarà en cap cas la concessió d’ajudes econòmiques per part de la Universitat de València, ni eximirà del pagament de les taxes de matrícula en la universitat de destinació. Els estudiants hauran de pagar les taxes de matrícula en la Universitat de València i a la universitat de destinació. En la Universitat de València es matricularan de crèdits internacionals, com la resta dels estudiants que realitzen una estada de mobilitat. Els estudiants de lliure mobilitat en cap cas seran considerats estudiants Erasmus o estudiants del Programa Internacional de la Universitat de València.

Convocatòria i bases de Lliure Mobilitat
Annex II: Sol·licitud
Annex III: Carta d'acceptació
Annex IV: Proposta d'estudis

Termini de presentació de sol·licituds:

Fins al 29 d'octubre de 2021, inclòs.

Lloc de presentació de les sol·licituds:

La sol·licitud i la documentació requerida es presentaran pel Registre d'Entrada electrònic de la Universitat de València 

S'indicarà el destinatari triant les següents opcions en el desplegables:

Tipus d'Unitat: Serveis Universitaris i Serveis Centrals

Nom de la Unitat: Servei de Relacions Internacionals i Cooperació

Unitat: Lliure Mobilitat


Lliure Mobilitat d'estudiants i estudiantes ixents 2020-2021

A causa de la situació sanitària creada per la Covid-19 i la incertesa de la seua evolució s'ha decidit no autoritzar estades de lliure mobilitat en el curs 2020-2021.

En conseqüencia, no hi haurà convocatòria de Lliure Mobilitat per al curs 2020-2021


Lliure Mobilitat d'estudiants i estudiantes ixents 2019-2020

El Reglament de Mobilitat de la Universitat de València preveu la possibilitat de realitzar una estada de lliure mobilitat en una institució d’educació superior que no dispose d’un conveni de mobilitat amb la Universitat de València per a la titulació en la qual la o l’estudiant està matriculada o matriculat.
Serà responsabilitat de l’estudiant que demana la Lliure Mobilitat fer totes les gestions per a l’acceptació per part de la universitat de destinació. L’estada de lliure mobilitat no comportarà en cap cas la concessió d’ajudes econòmiques per part de la Universitat de València, ni eximirà del pagament de les taxes de matrícula en la universitat de destinació. Els estudiants hauran de pagar les taxes de matrícula en la Universitat de València i a la universitat de destinació. En la Universitat de València es matricularan de crèdits internacionals, com la resta dels estudiants que realitzen una estada de mobilitat. Els estudiants de lliure mobilitat en cap cas seran considerats estudiants Erasmus o estudiants del Programa Internacional de la Universitat de València.

Convocatòria i bases de Lliure Mobilitat 2019-2020
Annex II: Sol·licitud
Annex III: Carta d'acceptació
Annex IV: Proposta d'estudis

Termini de presentació de sol·licituds:

Fins al 31 d'octubre de 2019, inclòs.

Lloc de presentació de les sol·licituds:

La sol·licitud i la documentació requerida es presentaran pel Registre d'Entrada de la Universitat de València dirigida al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació.


Lliure Mobilitat d'estudiants i estudiantes ixents 2018-2019

El Reglament de Mobilitat de la Universitat de València preveu la possibilitat de realitzar una estada de lliure mobilitat en una institució d’educació superior que no dispose d’un conveni de mobilitat amb la Universitat de València per a la titulació en la qual la o l’estudiant està matriculada o matriculat.
Serà responsabilitat de l’estudiant que demana la Lliure Mobilitat fer totes les gestions per a l’acceptació per part de la universitat de destinació. L’estada de lliure mobilitat no comportarà en cap cas la concessió d’ajudes econòmiques per part de la Universitat de València, ni eximirà del pagament de les taxes de matrícula en la universitat de destinació. Els estudiants hauran de pagar les taxes de matrícula en la Universitat de València i a la universitat de destinació. En la Universitat de València es matricularan de crèdits internacionals, com la resta dels estudiants que realitzen una estada de mobilitat. Els estudiants de lliure mobilitat en cap cas seran considerats estudiants Erasmus o estudiants del Programa Internacional de la Universitat de València.

Convocatòria i bases de Lliure Mobilitat 2018-2019
Annex II: Sol·licitud
Annex III: Carta d'acceptació
Annex IV: Proposta d'estudis

Termini de presentació de sol·licituds:

Fins al 31 d'octubre de 2018, inclòs.

Lloc de presentació de les sol·licituds:

La sol·licitud i la documentació requerida es presentaran pel Registre d'Entrada de la Universitat de València dirigida al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació.


Lliure Mobilitat d'estudiants i estudiantes ixents 2017-2018

 

El Reglament de Mobilitat de la Universitat de València preveu la possibilitat de realitzar una estada de lliure mobilitat en una institució d’educació superior que no dispose d’un conveni de mobilitat amb la Universitat de València per a la titulació en la qual la o l’estudiant està matriculada o matriculat.
Serà responsabilitat de l’estudiant que demana la Lliure Mobilitat fer totes les gestions per a l’acceptació per part de la universitat de destinació. L’estada de lliure mobilitat no comportarà en cap cas la concessió d’ajudes econòmiques per part de la Universitat de València, ni eximirà del pagament de les taxes de matrícula en la universitat de destinació. Els estudiants hauran de pagar les taxes de matrícula en la Universitat de València i a la universitat de destinació. En la Universitat de València es matricularan de crèdits internacionals, com la resta dels estudiants que realitzen una estada de mobilitat. Els estudiants de lliure mobilitat en cap cas seran considerats estudiants Erasmus o estudiants del Programa Internacional de la Universitat de València.

 

Convocatòria Lliure Mobilitat 2017-2018
Annex I: Bases de la convocatòria
Annex II: Sol·licitud
Annex III: Carta d'acceptació
Annex IV: Proposta d'estudis

Termini de presentació de sol·licituds:

Fins al 31 d'octubre de 2017, inclòs.

Lloc de presentació de les sol·licituds:

La sol·licitud i la documentació requerida es presentaran pel Registre d'Entrada de la Universitat de València dirigida al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació.


Lliure Mobilitat d'estudiants i estudiantes ixents 2016-2017

El Reglament de Mobilitat de la Universitat de València contempla la possibilitat de realitzar una estada de lliure mobilitat en una institució d’educació superior que no dispose d’un conveni de mobilitat amb la Universitat de València per a la titulació en la qual la o l’estudiant està matriculat o matriculada.
Serà responsabilitat de l’estudiant que demana la Lliure Mobilitat fer totes les gestions per a l’acceptació per part de la Universitat de destinació. L’estada de lliure mobilitat no comportarà en cap cas la concessió d’ajudes econòmiques per part de la Universitat de València, ni eximirà del pagament de les taxes de matrícula en la universitat de destinació. Els estudiants hauran de pagar les taxes de matrícula en la Universitat de València i a la Universitat de destinació. En la Universitat de València es matricularan de crèdits internacionals, com la resta dels estudiants que realitzen una estada de mobilitat. Els estudiants de lliure mobilitat en cap cas seran considerats estudiants Erasmus o estudiants del Programa Internacional de la Universitat de València.

Convocatòria Lliure Mobilitat 2016-2017
Annex I: Bases de la convocatòria
Annex II: Sol·licitud
Annex III: Carta d'acceptació
Annex IV: Proposta d'estudis

Termini:

Fins al 31 d'octubre de 2016, inclòs.

Sol·licituds:

La sol·licitud i la documentació requerida es presentaran per Registre d'Entrada dirigida al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de València.

Lliure Mobilitat d'estudiants ixents 2015-2016

El Reglament de Mobilitat de la Universitat de València contempla la possibilitat de realitzar una estada de lliure mobilitat en una institució d’educació superior que no dispose d’un conveni de mobilitat amb la Universitat de València per a la titulació en la qual la o l’estudiant està matriculat o matriculada.
Serà responsabilitat de l’estudiant que demana la Lliure Mobilitat fer totes les gestions per a l’acceptació per part de la Universitat de destinació. L’estada de lliure mobilitat no comportarà en cap cas la concessió d’ajudes econòmiques per part de la Universitat de València, ni eximirà del pagament de les taxes de matrícula en la universitat de destinació. Els estudiants hauran de pagar les taxes de matrícula en la Universitat de València i a la Universitat de destinació. En la Universitat de València es matricularan de crèdits internacionals, com la resta dels estudiants que realitzen una estada de mobilitat. Els estudiants de lliure mobilitat en cap cas seran considerats estudiants Erasmus o estudiants del Programa Internacional de la Universitat de València.

Convocatòria Lliure Mobilitat 2015-2016
Annex I: Bases de la convocatòria
Annex II: Sol·licitud
Annex III: Carta d'acceptació
Annex IV: Proposta d'estudis

Termini:

Fins al 31 d'octubre de 2015, inclòs.

Sol·licituds:

La sol·licitud i la documentació requerida es presentaran per Registre d'Entrada dirigida al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de València.
 

 

Lliure Mobilitat d'estudiants ixents 2014-2015

Informació General

El Reglament de Mobilitat de la Universitat de València contempla la possibilitat de realitzar una estada de lliure mobilitat en una institució d’educació superior que no dispose d’un conveni de mobilitat amb la Universitat de València per a la titulació en la qual la o l’estudiant està matriculat o matriculada.
Serà responsabilitat de l’estudiant que demana la Lliure Mobilitat fer totes les gestions per a l’acceptació per part de la Universitat de destinació. L’estada de lliure mobilitat no comportarà en cap cas la concessió d’ajudes econòmiques per part de la Universitat de València, ni eximirà del pagament de les taxes de matrícula en la universitat de destinació. Els estudiants hauran de pagar les taxes de matrícula en la Universitat de València i a la Universitat de destinació. En la Universitat de València es matricularan de crèdits internacionals, com la resta dels estudiants que realitzen una estada de mobilitat. Els estudiants de lliure mobilitat en cap cas seran considerats estudiants Erasmus o estudiants del Programa Internacional de la Universitat de València.
Els i les estudiants de lliure mobilitat posseeixen les mateixes obligacions que un o una estudiant ixent, i els drets que recullen els apartats a) b) c) i f) del article 20 del Reglament de Mobilitat
La lliure mobilitat podrà realitzar-se en els estudis universitaris de grau i màster. No es podran acollir a la lliure mobilitat els estudiants de llicenciatura sense docència.

Requisits:
a) Estar matriculat en la Universitat de València en una titulació per a la qual no es dispose d’un conveni de mobilitat signat entre la Universitat de València i la institució d’educació superior on vaja a realitzar-se la lliure mobilitat.
b) Estar matriculat en eixa titulació oficial de la Universitat de València tant en el moment de presentar la sol•licitud com durant el període de realització de l’estada.
c) Disposar d’una carta d’acceptació de la universitat de destinació per a cursar-hi els estudis que es sol•liciten, on s’especifique el període acadèmic, el nivell d’estudis sol•licitat, la titulació i el centre d’estudis on l’estudiant realitzarà la lliure mobilitat.
d) Comptar amb l’autorització del coordinador o de la coordinadora de mobilitat de titulació en la qual es cursen estudis en la Universitat de València, mitjançant la signatura de la proposta d’estudis.

Procediment:
Als estudiants que participen en aquesta modalitat d’intercanvi de Lliure Mobilitat se’ls reconeixeran els estudis cursats en els mateixes condicions que la resta d’estudiants d’intercanvi. Per tant, caldrà que presenten Sol•licitud de Lliure Mobilitat al Servei de Relacions Internacionals, en el curs acadèmic anterior a la realització de l’estada, acompanyant la següent documentació:
Carta d’acceptació de la Universitat de destinació (indicarà el període acadèmic, el nivell d’estudis sol•licitat, la titulació i el centre d’estudis on l’estudiant realitzarà la lliure mobilitat).
Autorització del coordinador de mobilitat de titulació en la qual es cursen estudis en la Universitat de València, mitjançant la signatura de la proposta d’estudis.
La signatura de la proposta d’estudis pel coordinador acadèmic en la universitat de destinació i per l’estudiant podrà ser posterior a la sol•licitud de lliure mobilitat.
Examinada la documentació el Servei de Relacions Internacionals expedirà un nomenament que s’enviarà a l’estudiant. Fins a que l´estudiant no reba l´esmentat nomenament, no podrà començar la seua estada com a estudiant de lliure mobilitat.