Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

Coordinador/a del programa de doctorat
Nom, cognoms
Dr. D. Rafael Sebastián Aguilar
Comissió acadèmica del programa de doctorat
Nom, cognoms
Dra Dª Miriam Gil Pascual (secretària)
Dra. Dª. Cristina Portolés Ricart
Dr. D. Miguel Arevalillo Herráez
Dra. Dª. Carmen Botella Mascarell
Dr. D. Wladimiro Díaz Villanueva
Activitats de foment de direcció i supervisió de tesis doctorals