Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

     3159   Tecnologies de la Informació, Comunicació i Computació

 1. Modelatge i simulació per computador
 2. Aprenentatge màquina
 3. Tècniques avançades i empíriques d'Enginyeria del Programari
 4. Impacte de gènere en el desenvolupament programari
 5. Desenvolupament de sistemes acte-adaptatius amb la participació humana (human-in-the.loop)
 6. Desenvolupament de sistemes autònoms explicables
 7. Aprenentatge automàtic/Maching Learning
 8. Interacció persona-ordinador i usabilitat
 9. Modelatge de llenguatge natural (NLP)
 10. Disseny d'interacció multimodal, adaptativa i no intrusiva
 11. Electromagnetisme computacional
 12. Mesura d'antenes i de dispositius de telecomunicacions. Mesures de camps electromagnètics.
 13. Modelatge de l'evolució de sistemes complexos. Xarxes d'interacció
 14. Tècniques i eines d'anàlisis metagenómico.
 15. Tractament de grans volums d'informació genòmica.
 16. Sistemes d'integració multimodal
 17. Realitat virtual
 18. Realitat augmentada
 19. Data mining and machine learning
 20. Applied Artificial Intelligence
 21. Anàlisi de dades i visualització
 22. Reconeixement de patrons i visió per computador
 23. Computació paral·lela i sistemes distribuïts
 24. Processament del senyal (So).
 25. Sistemes de tutorització intel·ligent
 26. Xarxes i sistemes de telecomunicació
 27. Bioinformática
 28. Sistemes d'altes prestacions