Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

Branca de coneixement: Ciències

Centre on s'imparteix: Facultat de Ciències Matemàtiques

Web específica del grau: Web del Doble Grau

Nombre de crèdits del títol: 339

Matèries formació bàsica: 0

Matèries obligatòries: 315

Matèries optatives: 0

Pràctiques externes: 12

Treball fi de grau: 12

Codi titulació: 1935

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 5

Places de nou ingrés
[curs 2023-2024]:
15

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
17,34 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: Enginyer Tècnic de Telecomunicació (Orden CIN/352/2009)

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: ------

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: ------

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) ------

Coordinador/a de la titulació Miguel García Pineda

Coordinador/a de pràctiques externes ------

Coordinador/a de mobilitat ------

Interès acadèmic, científic o professional:

Les matemàtiques són la ciència fonamental que hi ha darrere d'aplicacions com ara la ciberseguretat, les xarxes de telecomunicacions d'alta velocitat o el tractament de dades massives, sectors que lidera l'enginyeria telemàtica. El programa de doble titulació proporciona una forta formació que combina una important base matemàtica amb amplis coneixements específics d’Enginyeria Telemàtica, junt amb les capacitats i habilitats necessàries per a entendre i explotar les interrelacions existents entre ambdues disciplines.

La formació adquirida per les persones graduades en Matemàtiques i Enginyeria Telemàtica proporciona un perfil laboral amb una àmplia capacitat d’ocupació i adaptació en sectors molt diversos i d’avantguarda, tant relacionats amb les Telecomunicacions, la informàtica i les TIC en general com amb el sector financer, la investigació científica, l’ensenyament o l’anàlisi de dades i l’estadística. A més esta formació permet exercir la professió regulada d’Enginyer Tècnic de Telecomunicacions.

Informacions pràctiques:

Aquest programa consta de 339 crèdits distribuïts en cinc cursos acadèmics. La formació inclou 12 crèdits de treball de fi de doble grau i 12 crèdits de pràctiques en empresa. En completar els estudis de la doble titulació, els egressats obtindran totes dues titulacions: Grau en Matemàtiques i Grau en Enginyeria Telemàtica.

Les assignatures es cursen majoritàriament integrades en un dels grups dels graus en Matemàtiques i en Enginyeria Telemàtica. El contingut d’algunes assignatures s’ha adaptat per evitar repeticions i facilitar la formació de l’alumnat amb un itinerari òptim.

L’alumnat del programa de doble titulació podran exercir la professió regulada d’enginyer tècnic de telecomunicacions. A més, el grau en enginyeria telemàtica posseeix la certificació internacional de qualitat EUR-ACE®.

Està prevista la possibilitat que l'alumnat puga participar en els Programes de mobilitat internacionals i nacionals.