Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

 1. Data de matrícula
 2. Com matricular-te
 3. Documentació que cal adjuntar
 4. Preu de la matrícula
 5. Ajudes a l'estudi
 6. Pagament de la matrícula
 7. Ajuda

Preparar Matrícula

Des de l'1 de juliol pots preparar la matrícula de Grau del pròxim curs 2021-2022, validant o modificant les teues dades personals en:

http://www.uv.es/preparamat

La preparació i revisió de les teues dades administratives et permetrà estalviar temps el dia de la matrícula i accedir directament a seleccionar les assignatures i grups a matricular.

Les cites de matrícula es podran consultar el dia 19 de juliol (a partir de les 14:00 h.) en la Secretaria Virtual de la Universitat (http://secvirtual.uv.es).

El període de matrícula serà: del 21 al 30 de juliol. Les dates exactes dependran de cada titulació.

1. Data de matrícula

Per millorar l'organització del procés de matrícula, cada estudiant ha sigut citat en un dia i hora concrets que podràs consultar mitjançant el Portal de l'Alumne a partir del 19 de juliol.

Per consultar l'ordenació per a la citació dels estudiants en titulacions de Grau, pots consultar el Reglament de Matrícula de la Universitat per a títols de grau.

2. Com matricular-te

La matrícula la formalitzes per mitjà de l'aplicació informàtica d'automatrícula del Portal de l'Alumne, que et permet fer tots els tràmits administratius del curs actual.

Abans d'omplir la matrícula, hauràs de consultar en la pàgina web del centre els horaris de les assignatures per planificar amb antelació les teues preferències, tenint en compte que, com els grups tenen una capacitat limitada, és possible que no trobes plaça en alguna matèria, per la qual cosa és convenient tenir alguna alternativa prevista.

És convenient que et familiaritzes amb aquesta aplicació abans de matricular-te. Per a fer-ho, pots veure una presentació multimèdia que et facilitarà la tasca.

En acabar la matrícula, des del Portal de l'Alumne podràs consultar la informació de la teua matrícula i podràs realitzar posteriors notificacions.

Hauràs de matricular-te de totes les assignatures pendents encara que estigues a l'espera de qualificació definitiva; en el cas que resulten aprovades, seran esborrades automàticament de la teua matrícula d'aquest curs.

Recorda que t'has de matricular un nombre mínim de crèdits segons optes per un règim de matrícula a temps complet o parcial.

3. Documentació que cal adjuntar

Per saber quina és la documentació requerida, clica ací.

4. Preu de la matrícula

El preu de la teua matrícula es calcula en funció del nombre de crèdits matriculats i del preu que tenen. La quantia dels preus públics es regula cada any amb un decret de la Generalitat Valenciana que es publica en el DOCV per al curs acadèmic corresponent.

Si vols consultar els preus públics per al curs 2022/2023. 

Els conceptes que abones en la matrícula són:

 • Crèdits matriculats
 • Assegurança escolar obligatòria per a alumnes menors de 28 anys.
 • Carnet universitari

5. Ajudes a l'estudi

Des d’aquesta pàgina pots accedir a totes les beques i ajudes ofertades pel Ministeri d’Educació, la Generalitat Valenciana, la Universitat de València i altres entitats que oferten préstecs i ajudes al estudiantat universitari.

6. Pagament de la matrícula

L'emissió dels rebuts depèn de la modalitat de pagament i del tipus de fraccionament indicat per l'estudiant en el moment de la matrícula, per tant, es pot sol·licitar:

 • Pagament per domiciliació bancària. Els períodes establerts per a l'emissió i pagament de rebuts del curs acadèmic són:
 1. Pagament únic, la primera setmana d'octubre .
 2. Fraccionament en 2 pagaments, la primera setmana dels mesos d'octubre i febrer del any següent. 
 3. Fraccionament en 8 pagaments.
 • Pagament amb targeta de crèdit: els rebuts es cobraran en els mateixos períodes que el pagament domiciliat i l'estudiant haurà d'efectuar el pagament a partir de la data d'emissió del rebut mitjançant la plataforma de pagaments en línia de la UV, en un termini no superior a 7 dies.

Per als estudiants de postgrau amb matrícula el mes d'octubre, l'emissió de rebuts es retardarà 1 mes respecte a la planificació anterior. 

A tots els estudiants se'ls emetrà el rebut per al cobrament de les taxes administratives i l'assegurança escolar, fins i tot si s'ha sol·licitat beca abans de l'emissió dels rebuts.

En cas de que et deneguen la beca, s'emetrà un rebut per les taxes que no s'hagen cobrat. Si has optat pel fraccionament en 8 terminis, es regularitzarà l'import corresponent en els terminis pendents de vèncer (menys de 8).

Caldrà tenir en compte els terminis que es publicaran per a evitar l'anul·lació de la matrícula per impagament.

Pe a més informació clica ací

7. Ajuda

Automatrícula 2021. Manual d'ajuda per a estudiants de Graus