Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

Branca de coneixement: Ciències

Centre on s'imparteix: Facultat de Ciències Matemàtiques

Web específica del grau: https://www.uv.es/doble-grau/matematiques-enginyeria-informatica

Nombre de crèdits del títol: 351

Matèries formació bàsica: 0

Matèries obligatòries: 327

Matèries optatives: 0

Pràctiques externes: 12

Treball fi de grau: 12

Codi titulació: 1936

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 5

Places de nou ingrés
[curs 2022-2023]:
0

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
14,03 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: ------

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: ------

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) ------

Coordinador/a de la titulació José Ignacio Panach Navarrete

Coordinador/a de pràctiques externes ------

Coordinador/a de mobilitat ------

Interès acadèmic, científic o professional:

En una era marcada per la revolució digital hi ha una demanda creixent de persones amb una completa formació matemàtica que a més compten amb la metodologia de l'enginyeria per contribuir al desenvolupament i aprofitament de les tecnologies de la informació i de la comunicació. El programa de doble titulació proporciona una forta formació que combina  estes dues vessants, proporcionant a més les capacitats i habilitats necessàries per a entendre i explotar les interrelacions existents entre les matemàtiques i l’Enginyeria Informàtica.

La formació adquirida per les persones graduades en Matemàtiques i Enginyeria Informàtica proporciona un perfil laboral amb una àmplia capacitat d’ocupació i adaptació en sectors molt diversos i d’avantguarda, tant relacionats amb la informàtica i les TIC en general com amb el sector financer, la investigació científica, l’ensenyament o l’anàlisi da dades i l’estadística.

Informacions pràctiques:

Aquest programa consta de 351 crèdits distribuïts en cinc cursos acadèmics. La formació inclou 12 crèdits de treball de fi de doble grau i 12 crèdits de pràctiques en empresa. En completar els estudis de la doble titulació, els egressats obtindran totes dues titulacions: Grau en Matemàtiques i Grau en Enginyeria Informàtica.

Les assignatures es cursaran majoritàriament integrades en un dels grups dels graus en Matemàtiques i en Enginyeria Informàtica. El contingut d’algunes assignatures s’ha adaptat per evitar repeticions i facilitar la formació de l’alumnat amb un itinerari òptim. A més, el grau en enginyeria informàtica posseeix la certificació internacional de qualitat EUR-ACE®.

Està prevista la possibilitat que l'alumnat puga participar en els Programes de mobilitat internacionals i nacionals.