Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

La carta i el tríptic seran accessibles en la web de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (http://www.uv.es/etse).

La vigència d’aquesta carta serà de quatre anys. Aquesta carta de serveis romandrà vigent fins al 31 desembre de 2021, llevat que variacions importants dels seus continguts aconsellen anticipar-ne la revisió.