Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

El seguiment dels compromisos establerts a la Carta de Serveis (CdS) de l'Escola Tècnica Superior en Enginyería (ETSE-UV) es concreta amb els resultats dels indicadors amb els quals mesararem el grau de consecució d'aquests compromisos:

-Informe de seguiment de la Carta de Serveis de l'any 2022 (versió pdf)  (versió accesible)

Evolució del seguiment de la CdS vigent