Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

  • Respectar i fer un bon ús dels locals, els equipaments i les instal·lacions per a contribuir a mantenir un entorn adequat.
  • Comportar-se de manera correcta amb el personal de Secretaria.
  • Accedir als serveis que presta la Secretaria dins de l’horari d’atenció personal al públic establert.
  • Identificar-se a través del DNI o del document que acredite oficialment la seua condició d’alumne del centre sempre que el personal li ho sol·licite.
  • Conèixer i complir les disposicions que regulen els diferents serveis que ofereix la Secretaria.
  • Complir els Estatuts de la Universitat de València, les normatives que els desenvolupen i els acords i les resolucions dels òrgans de govern.
  • Llegir les notificacions que la Secretaria envia al compte personal de l’adreça electrònica de la UV (@alumni.uv.es), (@uv.es).
  • Lliurar la documentació necessària per al tràmit en els terminis establerts.
  • Vetllar per les seues pertinences. La Secretaria no es responsabilitza de les pèrdues o dels furts.
  • Qualsevol deure que es derive de la normativa vigent.