University of Valencia logo Logo Faculty of Economics Logo del portal

Els actuals estudis de diplomatures i llicenciatures que ofereix la Facultat d'Economia s'extingeixen de manera progressiva en la mateixa mesura en què s'implantan els graus. Això vol dir que en el curs 2010-2011 no es va oferir el primer curs dels actuals estudis de diplomatura i llicenciatura, però sí la resta de cursos superiors. En el curs 2011-2012 no s'ofereix ni primer ni segon curs de aquests estudis, però sí la resta de cursos de diplomatura i llicenciatura, etc.
 
Atès el procés gradual d'extinció, en el curs 2011-2012 s'ofereix per última vegada el tercer curs de la diplomatura en Ciències Empresarials i de la diplomatura en Turisme; mentre que en el cas de les llicenciatures en ADE i en ECO en el curs 2013-2014 s'ofereix per última vegada el cinquè curs. En el cas d'ADE+Dret en 2014-2015 s'ofereix per última vegada el sisè curs.
 
Els estudis de Ciències Actuarials i Financeres i Investigació i Tècniques de Mercat  són dos títols que ja no s'ofereixen com llicenciatures per als estudiants de nou ingrés, els quals hauran de començar aquests estudis com a màster.