University of Valencia logo Logo Faculty of Economics Logo del portal

Els estudiants de Llicenciatures en procés d'extinció han de consultar la següent informació:

Llicenciatura en ADE:

El curs pròxim 2016-2017 serà necessari adaptar-se en qualsevol dels casos següents:

  • Si en finalitzar les convocatòries d'aquest curs 2015/16 tens més de tres assignatures optatives pendents de superar.

Cal tenir en compte que:

El termini per a sol•licitar l'adaptació serà de l'1 de juny fins al 15 de juliol de 2016 a través de la secretaria virtual.

Llicenciatura en Economia:

El curs pròxim 2016-2017 serà necessari adaptar-se en qualsevol dels casos següents:

  • Si en finalitzar les convocatòries d'aquest curs 2015/16 tens més de tres assignatures optatives sense aprovar.

Cal tenir en compte que:

El termini per a sol•licitar l'adaptació serà de l'1 de juny fins al 15 de juliol de 2016 a través de la secretaria virtual.