University of Valencia logo Logo Faculty of Economics Logo del portal

Horari atenció estudiants:

Coordinadora de Pràctiques: Paz Rico
Correu electrònic: paz.rico@uv.es
Correu electrònic tràmits PE secretaria: practicaseconomia@uv.es

Doble Grau ADE+Dret

1.- Calendari previst per a les pràctiques 2022-2023
2.- Guies de pràctiques i informe
3.- Curs UVocupació
4.- Modalitat de Pràctiques
5.- Publicació departaments i professors/es tutors/es TFG i PE
6.- Material per a tutors

1.- Calendari previst per a les pràctiques 2022-2023

Tasques Dates Lloc

Sessions informatives 

13 de maig a les 10:30

Videoconferència 
Enllaç per a connectar-se a les sessions informatives

Presentació d'Autoprácticums

Fins al 7 de setembre si la pràctica es realitza d'octubre a gener

Fins al 30 de novembre si la pràctica es realitza de febrer a juny

L'empresa enviarà a Inmaculada.ferragud@fundacions.uv.es el document de l'autopràcticum: annex emplenat o annex (in english)

Publicació de llistat d'alumnes amb autopràcticums admesos

Primer semestre: 13 de setembre
Segundo semestre: 9 de desembre

Web Facultat
Presentació de Reconeixement De l'1 de juny al 15 de juliol.
No s'admetrà cap reconeixement després d'aquesta data.

Aportar documentació a Secretaria Facultat per mail practicaseconomia@uv.es
Sol·licitud

Publicació de la relació d'estudiants admesos per a Reconeixement 13 de setembre Web Facultat
Publicació de les ofertes aprovades per la Comissió de Pràctiques, primer semestre 7 de setembre

Aula Virtual – Comunitat de Pràctiques 

Publicació de les ofertes aprovades per la Comissió de Pràctiques, segon semestre 12 de desembre Aula Virtual - Comunitat de Pràctiques
Elecció de plaça de pràctiques per l'alumnat

1r semestre: 13 de setembre
2n semestre: 19 de desembre

 Videoconferència
Període de les pràctiques

1r semestre: A partir del 3 d'octubre 2022 fins al 31 de gener de 2023
2n semestre: A partir de l'1 de febrer fins al 30 juny de 2023

Empreses/Institucions o entitats

2.- Guies de pràctiques i informe

 3.- Curs UVocupació

4.-Resolucions d'Autoprcticums i Reconeixement de Pràctiques

5.- Publicació departaments i professors/es tutors/es TFG i PE

Avís: Aquesta informació s'anirà actualitzant a mesura que els departaments realitzen l'assignació dels tutors/es

Titulació / Grau Llistat Estudiants/Tutors/es 21-22 Llista àrees temàtiques 21-22
Doble Grau ADE+Dret Descarrega Llista

6.- Material per a tutors