University of Valencia logo Logo Faculty of Economics Logo del portal

La jubilació en el Règim Especial de Funcionaris de l'Estat

  • November 14th, 2022
Image de la noticia

El passat 9 de novembre els professors Enrique Devesa i Robert Meneu, dos dels investigadors més reconeguts per les seues aportacions a l'estudi i anàlisi dels sistemes de pensions i seguretat social a Espanya, van impartir un Seminari sobre la "La jubilació en el Règim Especial de Funcionaris de l'Estat".

De manera particular, i donada l'especial rellevància que aquest tema adquireix entre bona part de la plantilla de la Facultat d'Economia de la Universitat de València, els companys Enrique i Robert van posar el focus de la seua exposició en els aspectes normatius que millor descriuen les condicions del procés de jubilació en l'entorn universitari.

De manera molt pràctica, van explicar el funcionament del simulador del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions per al càlcul de la pensió teòrica, i van presentar el seu propi simulador que millora la capacitat d'anàlisi de l'anterior en incloure aspectes com ara la fiscalitat, o el disseny d'escenaris sobre l'edat òptima de jubilació mitjançant la valoració financer actuarial de la pensió esperada.

També van fer referència a la situació actual del Pla de Pensions de la UV i de l'Assegurança Col·lectiva UV que dóna cobertura a prestacions d'incapacitat permanent absoluta i defunció.

De manera desinteressada, els professors Enrique Devesa i Robert Meneu posen a la disposició de la comunitat universitària la documentació completa de la seua conferència en el següent enllaç.

Images: