University of Valencia logo Logo Faculty of Economics Logo del portal

Els graus en ADE, Economia i Finances i Comptabilitat de la Facultat d’Economia lideren el rànquing d'inserció laboral en la Comunitat Valenciana

  • July 30th, 2023
Image de la noticia

U-Ranking, el projecte d'anàlisi i elaboració d'informes sobre l'acompliment de les universitats espanyoles que condueix l'IVIE en col·laboració amb la Fundació BBVA, acaba d'incorporar al seu web (https://www.u-ranking.es/) una eina per a comparar els resultats en inserció laboral dels diferents estudis de grau i universitats espanyoles.

Les dades, procedents del Sistema Integrat d'Informació Universitària (SIIU) i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, recullen la situació al març de 2020 de les persones graduades 4 anys abans i permeten conéixer la taxa d'afiliació a la Seguretat Social, el percentatge de titulats universitaris amb una ocupació concorde al seu nivell d'estudis i una aproximació als salaris anuals.

Els indicadors estan referits als graus que s'imparteixen en les universitats espanyoles, públiques i privades, agrupats en 120 estudis, i es poden consultar per tipus d'estudi, universitat, comunitat autònoma o íntegrament.

En la següent taula, es recullen els valors que en U-Ranking fan referència als estudis dels graus impartits en la Facultat d’Economia de la Universitat de València, amb indicació de la posició que ocupa en el rànquing estatal i en el de la Comunitat Valenciana: