University of Valencia logo Logo Faculty of Economics Logo del portal

El professor Josep Lledó designat Director de l'Observatori de Biometria Actuarial del Centre d'Investigació Actuarial d'Espanya (CIAE)

  • June 8th, 2023
Image de la noticia

El Centre d'Investigació Actuarial d'Espanya (CIAE) és l'òrgan en el qual s'engloba l'activitat d'investigació aplicada de la ciència actuarial, organitzada entorn a cinc àmbits amb els seus corresponents observatoris actuarials: sostenibilitat i canvi climàtic; ciència de dades i intel·ligència artificial; previsió social; sistema de valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació (barem); i, biometria actuarial.

Josep Lledó Benito, professor Ajudant Doctor en el Departament d'Economia Aplicada (Àrea de Mètodes Quantitatius per a l'Economia i l'Empresa) de la Facultat d'Economia, Universitat de València, és Membre Titular de l'Institut d'Actuaris Espanyols, Doctor en Estadística i Llicenciat en Ciències Actuarials i Financeres, ha sigut designat Director de l'Observatori de Biometria Actuarial en atenció a la seua àmplia experiència professional, docent i investigadora en el camp de les ciències actuarials, i a les seues destacades publicacions en revistes internacionals científiques actuarials.

Josep Lledó, després del seu nomenament, ha destacat que "l'estudi de la biometria actuarial té especial rellevància per les seues implicacions en el sector assegurador. En els últims anys hem assistit a l'explosió de grans volums de dades per a l'estudi dels riscos biomètrics de la població general. L'estudi per a la població assegurada és un nou desafiament per al conjunt d'actuaris i el focus dels quals ha de centrar-se tant en l'anàlisi de variables clau com en els procediments metodològics que permeten mesurar el risc de mortalitat, longevitat, dependència, ..., des d'una perspectiva asseguradora. En aqueixa línia, un dels principals objectius de l'observatori serà impulsar la investigació i el desenvolupament de nous productes i serveis en la indústria de l'assegurança".

Enhorabona a Josep Lledó per aquest important reconeixement a la seua excel·lent carrera acadèmica i professional!!

Més informació