University of Valencia logo Logo Faculty of Economics Logo del portal

El seguiment del grau de compliment dels compromisos establerts a la 1a Carta de Serveis de la Facultat d’Economia, vigent des del 20/6/2017 fins al 31/12/2021, es concreta en els informes anuals: