University of Valencia logo Logo Faculty of Economics Logo del portal

  

A causa de la covid-19 ha estat suspesa l'atenció presencial en la Secretaria, excepte per a la retirada de títols i per al registre de convocatòries oficials de la Universitat de València que serà necessària Cita Prèvia.

Segons el que s'estableix en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, no es podrà realitzar cap tràmit administratiu sense identificació vàlida, oficial i actualitzada de la persona interessada.

Per a consultes sobre la resta de tràmits teniu els correus que apareixen a continuació.
Únicament s'atendran les consultes rebudes a través del vostre correu de la Universitat 
@alumni.uv.es