University of Valencia logo Logo Faculty of Economics Logo del portal

El Col·lectiu d'Estudiants per la Facultat d'Economia Ètica és un col·lectiu universitari liderat per estudiants de la Facultat d'Economia de la Universitat de València. La seua funció principal és la divulgació de valors ètics amb l'objectiu de difondre coneixements d'ètica en l'àmbit de la Facultat d'Economia de la Universitat de València. El seu objectiu és fomentar la participació dels estudiants en el Projecte Ètica en la Facultat d'Economia: formant futurs professionals amb ètica. Per a aquest projecte es va desenvolupar un pla estratègic de tres anys de durada en el qual s'ha involucrat tota la comunitat universitària (professorat, personal administratiu i de serveis, estudiants de graus i postgraus i l'Equip Deganal) així com empreses i altres organitzacions de la Comunitat Valenciana.

El Col·lectiu d'Estudiant per la Facultat d'Economia Ètica té com a finalitat crear consciència entre els alumnes de la importància que té l'ètica; donar a l'alumnat l'oportunitat de formar-se en valors ètics des de l'inici dels seus estudis; el desenvolupament del judici crític; ajudar al fet que els estudiants es convertisquen en professionals èticament responsables en el futur, ja que l'ètica és la base del benestar i el desenvolupament sostenible; i contribuir a incorporar l'ètica com a valor fonamental en totes les assignatures dels graus en la Facultat d'Economia.

Per a aconseguir les finalitats citades, el col·lectiu naix amb el ferm compromís de realitzar activitats amb les quals, de manera activa, promoure els valors que han guiat la seua creació. Aquestes activitats es resumeixen en cursos, seminaris i altres activitats relacionades amb l'ètica empresarial; jornades amb professionals, sent patente la col.laboració universitat-societat amb la intervenció de professionals en la matèria ; classes magistrals, casos pràctics així com actuacions per a fer que les reflexions ètiques estiguen presents en la Facultat d'Economia.

Per tant, el Col·lectiu d'Estudiants d'Ètica per la Facultat d'Economia naix amb la determinació de complir una funció social, cohesionadora, de reflexió i com no, de participació activa dels estudiants.