University of Valencia logo Logo Faculty of Economics Logo del portal

D’acord amb el que preveu l’article 6.2 del Reglament Electoral General de la Universitat de València, convoca eleccions parcials per al cobriment de la vacant de representants d’estudiants a l’ADR del col·legi de Grau en Finances i Comptabilitat (FIC) i Màsters. per al 24 de novembre de 2022.

ADR


L'estudiant podrà presentar les candidatures tant a Claustre com a Junta de Centre per mitjans informàtics a través de l'aplicació TRAMITEM-ENTREU

Junta de Facultat

Estudiants i estudiantes: 30% de la Junta de Centre (18 membres).
La normativa que regula els requisits de presentació de candidatures és el Reglament Electoral General de la UV (ACUV 4/2014), en concret l’article 8. Especialment important és el punt 8.2.2 que obliga que les candidatures a Claustre, donat que se trien a 10 representants, han de tindre un mínim de 8 candidats  i a Junta de Facultat, com se trien 18 representants han de tindre un mínim de 14 candidats.

  • Reglament electoral
  • Calendari Electoral (terminis)
  • Exposició dels censos
  • Presentació de candidatures per mitjans informàtics a través de l'aplicació TRAMITEM-ENTREU
  • Publicació provisional de candidatures.
  • Publicació definitiva de candidatures.
  • Proclamació provisional de resultats.
  • Proclamació de resultats definitius.

Claustre

La Junta Electoral de la Universitat, reunida en sessió de 9 de març de 2021, va convocar les eleccions per a la renovació total del Claustre i fixar la data de l'elecció per al proper 18 de novembre de 2021.

La normativa que regula els requisits de presentació de candidatures és el Reglament Electoral General de la UV (ACUV 4/2014), en concret l’article 8. Especialment important és el punt 8.2.2 que obliga que les candidatures a Claustre, donat que se trien a 10 representants, han de tindre un mínim de 8 candidats  i a Junta de Facultat, com se trien 18 representants han de tindre un mínim de 14 candidats.

Informació i documentació per als tres processos electorals

Fes valdre els teus drets. PARTICIPA-HI!

+ info: fac.economia@uv.es