University of Valencia logo Logo Faculty of Economics Logo del portal

D’acord amb el que preveu l’article 6.2 del Reglament Electoral General de la Universitat de València, el Degà de la Facultat d'Economia convoca eleccions a Junta de Facultat i ADR d’Estudiants per al 18 de novembre de 2021.

Tota la informació que es genere al voltant d'aquests processos es publicarà en aquesta pàgina web.

L'estudiant podrà presentar les candidatures tant a Claustre com a Junta de Centre per mitjans informàtics a través de l'aplicació TRAMITEM-ENTREU

Junta de Facultat

Estudiants i estudiantes: 30% de la Junta de Centre (18 membres).
La normativa que regula els requisits de presentació de candidatures és el Reglament Electoral General de la UV (ACUV 4/2014), en concret l’article 8. Especialment important és el punt 8.2.2 que obliga que les candidatures a Claustre, donat que se trien a 10 representants, han de tindre un mínim de 8 candidats  i a Junta de Facultat, com se trien 18 representants han de tindre un mínim de 14 candidats.

ADR

Claustre

La Junta Electoral de la Universitat, reunida en sessió de 9 de març de 2021, va convocar les eleccions per a la renovació total del Claustre i fixar la data de l'elecció per al proper 18 de novembre de 2021.

La normativa que regula els requisits de presentació de candidatures és el Reglament Electoral General de la UV (ACUV 4/2014), en concret l’article 8. Especialment important és el punt 8.2.2 que obliga que les candidatures a Claustre, donat que se trien a 10 representants, han de tindre un mínim de 8 candidats  i a Junta de Facultat, com se trien 18 representants han de tindre un mínim de 14 candidats.

Informació i documentació per als tres processos electorals

Fes valdre els teus drets. PARTICIPA-HI!

+ info: fac.economia@uv.es