Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

Presentació

La Facultat d’Economia és pionera a oferir als seus estudiants experiències acadèmiques internacionals. Amb la finalitat d’atendre tots els estudiants (outgoing i incoming), més de 1.500 l’any, es va fundar l’Oficina de Relacions Internacionals (ORI). La ORI s’ha constituït en el punt neuràlgic d’accions de mobilitat participant tant en programes Europeus com en programes d’intercanvi internacional.

Els seus objectius principals són:

  • Orientar i informar als alumnes incoming pertanyents a més de 60 universitats participants del programa internacional i a més de 500 universitats participants del programa Erasmus +.
  • Orientar, informar els estudiants de la FdE (outgoing) quan sol·liciten la realització d’una mobilitat europea o internacional.
  • Tramitar els Learning agreements tant dels estudiants outgoing com dels estudiants incoming.
  • Realitzar les convalidacions de les qualificacions dels estudiants outgoing obtingudes durant la seua estada de mobilitat.
  • Implementar el pla estratègic d’internacionalització, no solament respecte als estudiants de la nostra Facultat d’Economia sinó també respecte al PDI i al personal tècnic.
  • Fomentar els intercanvis d’experiències i les bones practiques amb els nostres socis europeus i internacionals mitjançant la realització de l’Erasmus Week i altres esdeveniments que tenen lloc al llarg de l’any acadèmic.

La Oficina de Relacions Internacionals disposa d’un espai a la Facultat d’Economia. A més cooperem amb el Servei de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de València, servei central de la Universitat de València en matèria de gestió de programes d’intercanvi nacional i internacional.