Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

Entre les moltes accions que s'estan duent a terme dins de l'aliança FORTHEM, una d'elles és la mobilitat d'estudiants de curta duració entre les universitats de l'aliança. Cada any es proposen aproximadament deu activitats col·lectives de mobilitat de curta duració, la qual cosa dóna als estudiants l'oportunitat de participar en una activitat comuna d'una setmana al costat d'altres 34 estudiants, provinents de les set universitats FORTHEM, que es reuniran físicament in situ en la universitat organitzadora de la STM.

Es preveu la participació d'entorn de 350 estudiants cada any. Les 10 activitats s'organitzaran en totes les universitats associades (una o dues per universitat), sobre les propostes realitzades en resposta a cada convocatòria de projectes. La mobilitat dels estudiants serà finançada per l'aliança FORTHEM.

Pots plantejar els teus dubtes sobre les Mobilitats de Curta Duració o Short Term Mobilities en el següent correu electrònic: forthem-stm@uv.es

Addicionalment, en cada període de sol·licitud els estudiants podran sol·licitar ESTADES DE CURTA DURACIÓ INDIVIDUALS, per a realitzar algun projecte prèviament aprovat per la universitat de destí durant deu dies, finançats amb càrrec a la universitat d'origen.

 “FORTHEM Short term mobilities