Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials va obrir les seues portes en el curs 1966/67, oferint les Llicenciatures en Administració i direcció d'empreses (ADE) i d'Economia, que al seu torn sorgien a partir de l'antiga Llicenciatura en Ciències Polítiques, Econòmiques i Comercials del Pla d'Estudis de 1953. Li van seguir els ensenyaments del segon cicle de la Llicenciatura de Ciències Actuarials i Financeres.

Al seu torn, València comptava amb una Escola Superior de Comerç, inaugurada al gener de 1902 i reconvertida per la Llei General d'Educació de 1970 en Escola Universitària d'Estudis Empresarials, que s'integra en 1972 en la Universitat de València com Escola Universitària d'Estudis Empresarials, impartint la Diplomatura en Ciències Empresarials i incorporant en el curs 1988/89 la Diplomatura de Turisme.

Per acord de data 28 de març de 2000, el Consell Social de la Universitat de València va aprovar la proposta de creació de la Facultat d'Economia. El 5 d'octubre de 2000 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el Decret 144/2000, pel qual es crea la Facultat d'Economia i se suprimeix la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials, de la Universitat de València-Estudi General.

La Facultat d’Economia prompte es va veure en la necessitat de reformar els seus plans d'estudi i, seguint l'esperit visionari i emprenedor que sempre l'ha caracteritzat, va reestructurar la seua oferta formativa, apareixent els graus i postgraus que actualment cursen els nostres estudiants.

Així, 50 anys després de la seua creació, la Facultat d’Economia contínua la seua docència i investigació en els camps de l'economia, l'empresa i el turisme, aprenent del seu passat i mirant al futur amb optimisme i il·lusió.