Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

El personal que necessite un certificat de mobilitat per a desplaçar-se des del seu domicili familiar a la Facultat, poden sol·licitar-lo a la direcció del seu departament o servei.

Ajustos en l’adaptació de la docència 

Resolució del Rectorat de la Universitat de València autorizant ajustos en l’adaptació de la docència de les titulacions oficials de la Universitat de València per a l’inici del segon quadrimestre del curs 2020‐21 (27.01.21)

Procediment d’actuació a seguir en cas de contagi per covid-19 o per a sol·licitar passar a la modalitat de treball no presencial durant el periode de quarantena

 
Directrius bàsiques de prevenció davant la Covid
 
 1. Roman a la teua residència si presentes símptomes de la COVID-19, se t’ha diagnosticat la malaltia o estàs en període d'aïllament per contacte estret amb casos de contagi.
 2. Si et diagnostiquen la malaltia i has estat a les instal·lacions de la UV des de les 48 hores prèvies a l’aparició dels símptomes o de la confirmació del diagnòstic, comunica-ho immediatament a l’adreça de correu electrònic covid@uv.es i a la persona responsable del teu centre o servei.
 3. Podràs sol·licitar la modalitat de treball no presencial, si tens a càrrec persones menors de catorze anys o dependents a les que se’ls haja indicat una quarantena, durant eixe període. Consulta el procediment i condicions als serveis de Recursos Humans PAS y Recursos Humans PDI.
 4. Respecta les mesures generals de prevenció de la transmissió de la malaltia: higiene de Mans, ús de Màscara i manteniment del Metre i Mig de distància interpersonal recomanats.
 5. Pots acudir al centre proveït de màscara pròpia o sol·licitar  a l’edifici on treballes. Tots els edificis compten amb màscares higièniques o quirúrgiques per facilitar-les a l’entrada al personal UV.
 6. La UV compta amb totes les mesures preventives per al treball presencial enumerades a la Instrucció IUV 17/2020, com ara la organització dels espais, els subministrament de material d’higiene i protecció, o la ventilació i neteja reforçades, per garantir el treball en un espai segur. Si tens dubtes, contacta amb la persona responsable de la teu estructura (centre, servei, departament, institut, etc.). En l’àmbit docent, a més a més, el SPMA ha publicat les Directrius generals de prevenció i protecció enfront de la Covid en l'àmbit de la docència presencial del curs 2020-2021.
 7. Si ets de grups vulnerables compleix escrupolosament les mesures preventives. En cas de dubte sobre la compatibilitat del treball presencial amb la teua condició clínica, pots sol·licitar al Servei de Prevenció i Medi Ambient un informe sobre les mesures de prevenció, adaptació del lloc i protecció necessàries en el teu cas.
Si tens símptomes
  

Si tens símptomes, queda't a casa.Contacta amb el teu centre de salut i, amb la resposta que et proporcionen, comunica-la a covid@uv.es

En el correu que remetes a covid@uv.es has d’indicar:

 • Les dependències de la UV en les quals has tat des de 48 hores abans de l’inici dels símptomes o de la presa de mostra para el diagnòstic.
 • Les persones de la comunitat universitària amb les quals has estat:
  • més de 15 minuts.
  • a menys de dos metres de distància.
  • i sense un ús correcte de la mascareta al llarg d’eixe temps.

Pots accedir a información sobre centres de salut i com demanar consulta en aquest enllaç a la web de la Generalitat: https://links.uv.es/bmPA7tG

Recorda que davant dels símptomes compatibles amb COVID pots telefonar al 900 300 555.

Si el resultat de la prova és positiu

Has de comunicar el resultat de la teua prova positiva en COVID-19 a covid@uv.es indicant:

 • Les dependències de la UV en les quals has tat des de 48 hores abans de l’inici dels símptomes o del diagnòstic.
 • Les persones de la comunitat universitària amb les quals has estat:
  • més de 15 minuts
  • a menys de dos metres de distància
  • i sense un ús correcte de la mascareta al llarg d’eixe temps