Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

Entre les mesures de prevenció implantades en la Facultat d'Economia per a fer front a la covid-19, es va establir que les consultes i comunicacions relatives a casos de contagi havien de dirigir-se a covideconomia@uv.es, actuant com a persona referent l'Administradora de la Facultat, Catalina Cabrera.

Amb la informació recaptada des de l'inici de curs, hem procedit a plasmar en els següents gràfics l'evolució de les principals magnituds i decisions preses que reflecteixen l'impacte de la pandèmia covid-19 sobre l'estudiantat de la Facultat.

Seguiment setmanal del 2n semestre de la covid-19 a la Facultat d'Economia