Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

19 de Novembre de 2020. Eleccions a Junta de Facultat Docents i Investigadors (PDI).

Tota la informació que es genere al voltant d'aquests processos es publicarà en aquesta pàgina web.

Claustre

La Junta Electoral de la Universitat de València, va aprovar el calendari electoral per al procés de renovació total del Claustre i que ha estat elaborat conforme el Reglament Electoral General.

 • Calendari
 • Publicació provisional dels censos
 • Publicació provisional de candidatures PDI Doctor amb vinculació permanent.
 • Publicació provisional de candidatures PDI No Doctor sense vinculació permanent.
 • Publicació definitiva de candidatures PDI Doctor amb vinculació permanent.
 • Publicació definitiva de candidatures PDI No Doctor sense vinculació permanent.
 • Ubicació meses electorals
 • Composició meses electorals
 • Proclamació provisional de resultats PDI amb vinculació permanent
 • Proclamació provisional de resultats PDI no doctor o sense vinculació permanent
 • Proclamació definitiva de resultats PDI amb vinculació permanent
 • Proclamació definitiva de resultats PDI no doctor o sense vinculació permanent

Junta de Facultat:

Els col.lectius i nombre de representants a efectes de votació són:
Estudiants i estudiantes: 30% de la Junta de Centre (18 membres).
Professorat amb vinculació permanent: 51% de la Junta de Centre (31 membres).
Professorat sense vinculació permanent: 6% de la Junta de Centre (3 membres).
Personal Investigador en Formació (PIF): 3% de la Junta de Centre (2 membres). Si en el moment de la renovació no hi ha membres d'aquest col.lectiu censats al centre, el seu percentatge s'incrementarà al del professorat sense vinculació permanent.
PAS: 10% de la Junta de Centre (6 membres).

Documentació per als processos electorals