Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

19 de Novembre de 2020. Eleccions parcials a Junta de Facultat del Personal Tècnic i d'Aministració.

Tota la informació que es genere al voltant d'aquests processos es publicarà en aquesta pàgina web.

Claustre

La Junta Electoral de la Universitat de València, va aprovar el calendari electoral per al procés de renovació total del Claustre i que ha estat elaborat conforme el Reglament Electoral General.

  • Reglament electoral
  • Calendari electoral
  • Publicació provisional dels censos
  • Composició meses electorals
  • Ubicació meses electorals
  • Proclamació provisional de resultats
  • Proclamació de resultats definitius

Junta de Facultat.

Els col.lectius i nombre de representants a efectes de votació són:
Estudiants i estudiantes: 30% de la Junta de Centre (18 membres).
Professorat amb vinculació permanent: 51% de la Junta de Centre (31 membres).
Professorat sense vinculació permanent: 6% de la Junta de Centre (3 membres).
Personal Investigador en Formació (PIF): 3% de la Junta de Centre (2 membres). Si en el moment de la renovació no hi ha membres d'aquest col.lectiu censats al centre, el seu percentatge s'incrementarà al del professorat sense vinculació permanent.
PAS: 10% de la Junta de Centre (6 membres).

Documentació per als processos electorals