Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

D’acord amb el que preveu l’article 6.2 del Reglament Electoral General de la Universitat de València, el Degà de la Facultat d'Economia convoca eleccions parcials a Junta de Facultat del Personal Tècnic i d'Aministració per al 18 de novembre de 2021.

Junta de Facultat.

Els col.lectius i nombre de representants a efectes de votació són:
Estudiants i estudiantes: 30% de la Junta de Centre (18 membres).
Professorat amb vinculació permanent: 51% de la Junta de Centre (31 membres).
Professorat sense vinculació permanent: 6% de la Junta de Centre (3 membres).
Personal Investigador en Formació (PIF): 3% de la Junta de Centre (2 membres). Si en el moment de la renovació no hi ha membres d'aquest col.lectiu censats al centre, el seu percentatge s'incrementarà al del professorat sense vinculació permanent.
PAS: 10% de la Junta de Centre (6 membres).

Claustre

La Junta Electoral de la Universitat de València, va aprovar el calendari electoral per al procés de renovació total del Claustre i que ha estat elaborat conforme el Reglament Electoral General.

Documentació per als processos electorals