Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

  • A.D.R

L'A.D.R. és més que una associació d'estudiantes, igual que és més que la gent que en ell aporta la seva ajuda i la seva col·laboració de forma desinteressada, ja que la voluntat de la mateixa és la canalització de totes les capacitats dels representants estudiantils, altres associacions i institucions presents en la vida universitària.

Donada aquesta complexitat, dintre d'una Facultat cada vegada més àmplia, amb un ventall major de carreres per al futur alumne, amb la necessitat d'una millor orientació acadèmica dedicada a una major adaptació per al seu futur laboral, la labor de l'alumne no es centra solament a la docència, sinó que la interrelació amb la societat i les altres fonts de coneixement i experiència aconsellen la centralització de la informació de diversos camps.

Perquè totes aquestes fonts d'informació arribin d'una manera eficaç i transparent a l'alumne, i perquè aquest es formi dintre i fora de les aules amb integritat, podent participar, si així ho desitja en els òrgans de govern de la facultat i en la societat en el seu conjunt, aquest fi, entre molts altres, és el de l'A.D.R.

Formen part de la Mesa:

  • Coordinadora de l'ADR: Rocío Navarro Montoro
  • Vicecoordinador: Sergio Alonso Vila 
  • Secretarí: Carlos Álvaro Peris 
  • Tresoreria: Alejandro Ferrís  Fernández
  • Vocal: Alberto Sellés Fernández
  • Vocal: María Dolores Ribas Martínez
  • Vocal: Inés García Barrachina