Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

  

Tal com s'estableix en l'apartat 4.3 de la Instrucció de Gerència IUV 1/2022, en l'atenció al públic amb gran afluència de persones, i a fi de mantindre les mesures preventives bàsiques, es manté el sistema de cita prèvia per a limitar la concurrència simultània de persones.

Horari:

Matins: Dilluns a divendres, de 10 a 13 hores
Vesprades: Dimarts i dijous, de 16 a 18 hores. De l'1 de juny al 30 de setembre, atenció només en horari de matí.

Segons el que s'estableix en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques, no es podrà realitzar cap tràmit administratiu sense identificació vàlida, oficial i actualitzada de la persona interessada.

A més, existeix l'opció de realitzar tràmits i consultes a través dels nostres correus electrònics.
Únicament s'atendran les consultes rebudes a través del vostre correu de la Universitat @alumni.uv.es 

Podràs gestionar telemàticament aquells procediments que estiguen disponibles en la Seu Electrònica (ENTREU)

Els tràmits es podran realitzar des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, evitant així els desplaçaments a les dependències de la Facultat. Consulta els procediments disponibles.Per a l'obtenció de certificats acadèmics:

1.- Obtenció de certificats en la Seu electrónica

Si disposes d'usuari i contrasenya, has d'obtenir el certificat (únicament per a Grau o Màster) a través d'Entreu:

 • Certificat acadèmic oficial. Amb taxa
 • Certificat d'admissió a Grau. Sense taxa.
 • Certificat d'admissió a Màster. Sense taxa.
 • Certificat d'assegurança escolar. Sense taxa.
 • Certificat de matrícula (a efectes personals, família nombrosa, obtenció NIE, renovació NIE, concessió ajudes externes, als efectes oportuns). Sense taxa.
 • Certificat de taxa de matrícula. Sense taxa.
Tutorial per a sol·licitar un certificat acadèmic oficial en la seu electrònica d'Entreu


2.- Obtenció de certificats estudiants sense accés a Seu Electrònica

 1. Únicament, si no disposes d'usuari i contrasenya has de sol·licitar-ho a certificadoseconomia@uv.es mitjançant:
  1.1 El teu compte de correu @alumni.uv.es
  1.2 Des d'un altre compte de correu, adjuntant la següent autorització i còpia del DNI.
  Important: Indiqueu en el correu si teniu algun tipus d'exempció de taxes
 2. Si escau, li enviarem el rebut per a abonar la taxa corresponent i haurà de remetre el justificant de pagaments a certificadoseconomia@uv.es
 3. Una vegada realitzat el descrit en el punt núm. 2, en el termini de set dies obtindràs el certificat.

Per a obtenir una còpia compulsada que acredite l'autenticitat d'un document expedit per la Universitat de València, és necessari remetre a secretariafde@uv.es  còpia del DNI i autorització. Rebuda aquesta documentació s'emetrà el corresponent rebut per al pagament de la taxa, i una vegada fet efectiu haurà de remetre el justificant a la mateixa direcció des d'on se l'informarà sobre el procediment per a gestionar la compulsa.  

Trasnscorregut el termini de sis mesos sense haver recollit el certificat, la Facultat d’Economia procedirà a la seua destrucció.

Les dades personals subministrades seran tractades per la Universitat per a la gestió del Registre d'entrada i eixida de documents. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició podran exercir-se davant qualsevol Oficina de Registre de la UV (art. 5.0 L.O. 15/1999).