Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

Horari atenció estudiants

Coordinadora de Treball Fi de Grau (TFG): Paz Coscolla
Correu electrònic tràmits TFG secretaria: tfgeconomia@uv.es

1.- Calendari per al curs 2022-2023

Dates Tasques

Sessions informatives 11 de juliol de 2022:

  • 09:30 - GFYC i GTUR
  • 11:00 - GADE i TADE:
  • 12:30 - GIB i GECO
  • 16:00 - GADE i BIA
  • 17:30 - GADE - Dret
  • 18:30 - GADE Ontinyent

L'última sessió serà per vídeo conferencia i també podran connectar-se aquells/as estudiants que no hagen pogut acudir de manera presencial a la sessió que els corresponia segons el seu grau.

Sessions informatives TFG - Aula 101 (Aulari Sud)

  • Matrícula
  • Terminis
  • Requisits
  • Elecció Departament

 

 

 

Juny 2022 Publicació àrees temàtiques departaments
Principis setembre 2022 Elecció semestre TFG mitjançant QÜESTIONARI per e-mail dirigit a estudiants de GECO, GIB i resta de graus si no estàs matriculat/da de PE.
5 - 8 de setembre 2022

Elecció departaments
En el moment de la cita que cada estudiant haurà rebut una vegada matriculat/da de l'assignatura.

Segona quinzena setembre 2022 Publicació departaments i tutors/es del estudiantat amb pràctiques en el primer semestre
30 de setembre 2022

Finalitza el termini per a enviar Sol·licitud autorització tutor/a en cas que t'hages matriculat en convocatòria avançada. (Important: enviar la sol·licitud una sola vegada)

Segona quinzena setembre 2022 (ADE+Dret) Elecció departament tutor/a TFG i PE
Primera quinzena octubre 2022

Publicació departaments i tutors/es del estudiantat que realitza el TFG en el primer semestre (i tenen aprovades o convalidades les pràctiques).

31 octubre 2022

Finalitza termini dipòsit TFG 1ª convocatòria avançada per Entreu

Novembre - desembre 2022 Publicació departaments i tutors/es del estudiantat que realitzarà el seu TFG i pràctiques externes en el segon semestre
17 de febrer 2023 Finalitza termini TFG primera convocatòria primer semestre
19 de juny 2023

Finalitza termini dipòsit TFG segona convocatòria primer semestre.
Finalitza termini dipòsit TFG primera convocatòria segon semestre

7 de setembre 2023 Finalitza termini dipòsit TFG segona convocatòria segon semestre

2.- Sessions informatives TFG - Presentacions

3.- Requisits per a matricular-se  i ser avaluat en el Treball Fi de Grau (TFG)

4.- Guia Docent, Portades i Terminis de Dipòsit Treball Fi de Grau (TFG)

Curs 2022-2023

Si tens dificultats per a descarregar les portades canvia de navegador.

5.- Árees Temàtiques

6.- Assignació professor/a tutor/a TFG i PE

  Aquesta informació s'anirà actualitzant a mesura que els departaments realitzen l'assignació dels tutors/es

Titulació / Grau Llistat Estudiants/Tutors/es 22-23
Doble Grau ADE+Dret
Grau en ADE
Grau en Ade Ontinyent
Grau en Economia
Grau en Finances i Comptabilitat
Grau en Intel·ligència i Analítica de Negocis
Grau en International Business
Grau en Turisme
Doble Grau en Turisme+Administració i Direcció d'Empreses (TADE)

7.- Dipòsit TFG

8.- Defensa TFG per a optar a la qualificació de Matrícula d'Honor

9.- Material tutors/es