Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

Sol·licitud del Títol Universitari

Es pot sol·licitar a través de la Seu Electrònica Entreu.uv.es

 • No és necessari acudir a la secretaria de la Facultat..
 • El pagament del títol es realitza amb targeta de crèdit per passarel·la de pagament i l'estudiant obté el certificat d'haver abonat els drets per a l'expedició del títol en document pdf signat digitalment.

Lliurament del Títol Universitari

 1.  L'interessat rebrà notificació que el seu titul està a la nostra Secretaria.
 2. Sol·licitarà cita prèvia a través del següent enllaç: https://links.uv.es/secretariafde/citaprevia Els horaris de recollida seran  de dilluns a divendres de 10 a 13 hores i dijous de 16 a 18 hores.
  Si necessites alguna consulta contacta amb: tituloseconomia@uv.es o amb el següent telèfon: 963 82 85 49.
 3. L'interessat acudirà a la secretaria de la facultat el dia i hora assignat amb cita prèvia i proveït de DNI en vigor o passaport i el resguard del depòsit del títol.

En cas de no poder acudir personalment l'interessat:
Procediment de remissió de títols universitaris espanyols per al seu lliurament als interessats a través de representacions espanyoles

A.- Mitjançant Poder notarial expedit expressament per a la retirada del títol universitari oficial. Aportant la documentació:

 • DNI no caducat de l'autoritzat.
 • Fotocòpia del DNI no caducat de la persona que autoritza.

B- Sol·licitud d'enviament del títol. A causa de la reestructuració de l'administració de l'estat, en la qual es van suprimir (o van traspassar) la majoria de les Direccions Provincials dependents de l'administració central, s'estan enviant els títols, per a la seua retirada, a la Delegació del Govern – Alta Inspecció d'Educació –, Subdelegació del Govern, Adreça Provincial d'Educació a Ceuta i Melilla, o Oficina Consular més pròxima al seu lloc de residència:

 • Petició per escrit a la secretaria de la Facultat
 • Es farà arribar un rebut a l'estudiant per a abonar la taxa per enviament (15 € destinació Espanya, 30 € destinació Europa, 50 € destinació resta països)
 • S'enviarà el títol i l'interessat haurà de recollir-lo personalment en el lloc que haja sol·licitat.

Sol·licitud de duplicat per extraviament del Títol oficial

És imprescindible la publicació en el BOE d'un anunci d'extraviament a càrrec de l'interessat.

L'interessat sol·licita en el correu tituloseconomia@uv.es un duplicat del títol extraviat mitjançant la instància general degudament emplenada i signada. La sol·licitud ha d'anar acompanyada de fotocòpia del DNI en vigor.

Una vegada realitzat per part de la Secretaria l'anunci provisional de l'extraviament en el BOE, se li enviarà a l'interessat la informació perquè puga continuar amb la tramitació. L'import de l'anunci és d'uns 100 euros. (segons taxes d'inserció del BOE).

L'anunci haurà d'estar publicat trenta dies hàbils. A partir de l'endemà que finalitze aquest termini, l'interessat enviarà l'extracte de l'anunci a tituloseconomia@uv.es per a gestionar el rebut del depòsit del títol (27,34 euros). Una vegada s'adjunte la confirmació del pagament, se li enviarà el depòsit del títol que serà el seu títol provisional fins que reculla l'oficial.

Sol·licitud de duplicat per deterioració del Títol oficial

L'interessat sol·licitarà cita prèvia per a presentar en Secretaria el títol deteriorat juntament amb la instància general i fotocòpia del DNI en vigor.

En Secretaria, se li generarà un rebut de duplicat per modificació, l'import de la qual serà de 27,34 euros.

Una vegada adjunte la confirmació del pagament a tituloseconomia@uv.es es farà el depòsit provisional del seu títol i es tramitarà el duplicat.

Taxes

Les taxes son fixades anualment mitjançant Decret del Consell.

Normativa aplicable