Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

 Presentació

La formació que s'imparteix a la Facultat d'Economia té, com a un dels seus principals objectius, preparar als estudiants per a l'exercici professional. Aquesta preparació pretén, sense prescindir del tint acadèmic que caracteritza a la Universitat, acostar-se al màxim a la realitat empresarial del nostre entorn aportant aplicacions pràctiques, seminaris, cursos de formació a la carta, etc. No obstant açò, les particularitats de l'activitat professional no s'adquireixen més que amb el seu exercici. Assimilar la cultura empresarial, el sentit de la responsabilitat de les tasques empresarials, l'organització del treball, etc, són habilitats que només s'aprendran al si d'una organització empresarial.
 
Aquest és el sentit de les pràctiques en empresa que s'ofereixen en les titulacions de la Facultat d'Economia. L'objectiu és que l'alumne, a través d'un període d'integració en una empresa adquirisca les capacitats tècniques (saber fer), interpersonals (saber estar) i de pensament (saber ser), que li capaciten per a enfrontar-se al món laboral amb majors garanties d'èxit.
 
Per a poder desenvolupar aquesta tasca comptem amb un ampli equip de treball compost per personal de la nostra Fundació Universitat-Empresa ADEIT (Departament de pràctiques en empresa) i personal de la Facultat d'Economia (Vice-deganat d’Empleabilitat i Dinamització, comissions de pràctiques en empreses).
 
Actualment col·laboren unes 800 empreses i gestionem més d'1.700 ofertes de pràctiques, amb la garantia que totes elles han sigut revisades per a intentar assegurar que compleixen els requisits que s'exigeixen des de la Facultat d'Economia. Comptem amb organitzacions molt heterogènies, de grandàries molt diverses, pertanyents a diferents sectors d'activitat, amb funcions empresarials diferents, de manera que l'estudiant puga seleccionar la pràctica que més s’adequa als seus objectius formatius.
 
Des de la direcció de la Facultat d'Economia us animem a realitzar pràctiques com a un excel·lent complement a la vostra formació tant acadèmica com personal.