Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

1. Introducció

Las pràctiques externes són les activitats formatives realitzades pels estudiants a empreses o institucions i entitats. L'objectiu principal és permetre als estudiants aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica afavorint, alhora, l'adquisició de competències, que els preparen per a l'exercici d'activitats professionals, els facilita l'ocupabilitat i en fomenta la capacitat emprenedora.

L'organització i la gestió de les pràctiques correspon a ADEIT, Fundació Universitat_Empresa de la Universitat de València, en coordinació amb la Comissió de Pràctiques de la Facultat d’Economia.

Totes les pràctiques de les diferents titulacions de la Facultat d’Economia estan tutelades i supervisades per un professor tutor de la Facultat d’Economia.

2. Atenció als estudiants

Qüestions acadèmiques: Coordinadora de Pràctiques: prico@uv.es

Formalització de la Pràctica: ADEIT uvpracticas@uv.es 96 160 3000

Secretaria de la Facultat d’Economia: practicaseconomia@uv.es

3. Guia de pràctiques

4. Guia sobre protecció de dades per estudiants que realitzen pràctiques externes

5. Preguntes freqüents 

Si ja he acabat la meua titulació, puc fer pràctiques?
Pots realitzar pràctiques fins a la finalització del curs en què estigueres matriculat, encara que hages finalitzat en la convocatòria de gener o de juny.

Les pràctiques són remunerades?
Hi ha algunes pràctiques que inclouen una borsa econòmica per a l’estudiant, encara que les empreses no estan obligades a aportar-la. Si hi ha remuneració, s’indica en l’oferta i en l’acord de pràctiques.

Puc tenir vacances?
El període i l’horari de realització de les pràctiques s’ajusten al que hi ha establert en l’àmbit professional i en l’empresa on es realitzen. No obstant això, si es vol sol·licitar dies de permisos i vacances s’han de sol·licitar i acordar amb el tutor de l’empresa en el marc de l’acord de pràctiques.

Què fer en cas de tindre alguna incidència?
https://www.adeituv.es/practicas/incidencias-durante-practica/​ 

On puc realitzar pràctiques?
Pots realitzar pràctiques en qualsevol empresa o institució d’Espanya o de l’estranger i en activitats relacionades amb els teus estudis.

Puc començar en una data diferent de la que figura en l’acord de pràctiques?
Sempre que siga posterior i amb el coneixement dels teus tutors acadèmic i de l’empresa

Quina relació hi ha entre l’estudiant, l’Empresa i la Universitat?
Com el caràcter d’estes pràctiques és formatiu, i segons el que estableix la regulació de les pràctiques externes, no derivarà per a l’empresa o institució cap obligació de caràcter laboral, ja que la relació que s’estableix no té eixa condició, ni implicarà per part d’estes cap compromís quant a la posterior incorporació dels estudiants en les mateixes.
En el cas que l’empresa aporti una borsa d’ajuda, pots ampliar la informació en: Alta estudiantes en la Seguridad Social. Així mateix, l’empresa firmant no podrà cobrir, ni tan sols amb caràcter eventual o interí, cap lloc de treball amb l’estudiant mentre estiga fent les esmentades pràctiques.

Quins drets i deures té el tutor acadèmic?
Article 12 del Real Decret 592/2014, i Article 11 del Reglament de Pràctiques Externes de la Universitat de València.

Quins drets i deures té l’estudiant?
Article 9 del Real Decret 592/2014, i Article 10 del Reglament de Pràctiques Externes de la Universitat de València.

Quins drets i deures té el tutor d’empresa?
Article 11 del Real Decret 592/2014, i Article 12 del Reglament de Pràctiques Externes de la Universitat de València.